Gratis elektronische bibliotheek

Bidden in de Geest - Peter F. van der Schelde

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 12,41
ISBN: 9789057191589
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Peter F. van der Schelde

Alle Peter F. van der Schelde boeken die u van ons leest en downloadt

Omschrijving:

Paulus en Judas schrijven dat we moeten bidden in de Geest. Maar wat is dat eigenlijk? Naar aanleiding van vragen die ter sprake kwamen tijdens alpha cursussen werd een uitgebreide studie gedaan naar het begrip "bidden in de Geest" in de bijbel. Het blijkt dat de bijbel er veel meer over te zeggen heeft. Dit boekje behandelt uitgebreid alle bijbelgedeelten die betrekking hebben op bidden in de Geest om vervolgens allerlei praktische aspecten te behandelen. Zo wordt antwoord gegeven op de volgende vragen:Hoe bidt de Geest met onuitsprekelijke verzuchtingen? (Romeinen 8:26) Hoe kunnen we voor andere gelovigen bidden in de Geest? (Efeze 6:18) Waarom helpt het bij de opbouw van ons geloof? (Judas 20) Waarom helpt het bij het bewaren van ons geloof tegen het verderf dat mensen met verkeerde bedoelingen brengen? (Judas 3-21) Op welke wijze is het spreken in tongen een vorm van bidden in de Geest? Wat is de bedoeling van het spreken in tongen? Kan je bidden in de Geest als je niet in tongen spreekt?Peter F van der Schelde (geb. 1961) helpt sinds 2000 bij het leiden van o.a. Alpha-cursussen. Aanvankelijk vanuit de PKN-thuisgemeente, later meer vanuit een interkerkelijke situatie. Tijdens de cursussen kwamen vragen naar voren over het spreken in tongen. Zowel traditioneel kerkelijk als ook evangelisch gerichte mensen bleken tal van vragen te hebben. De auteur wilde graag zijn eigen ervaringen en die van anderen vergelijken met de boodschap in de bijbel. Het bleek dat de bijbel er meer en ook anders over sprak dan hij aanvankelijk vermoedde.

...den van Philip Yancey 2. Het heeft nieuwe impulsen gegeven aan mijn gebedsleven ... Waarom we in de Geest moeten bidden | Christian Assemblies ... ... . Maar buiten de samenkomst zegt Paulus: "Ik dank God dat ik meer dan allen de gave heb in klanktaal te spreken" (1 Kor 14:18) Bidden in de Geest. Even terug naar deel 1: waar is onze geest (Efe 2:6). Met in Christus in de hemel, aan de rechterhand van de Vader. Als je met de geest gaat bidden dan bid je een perfect gebed. Bidden in de Heilige Geest is met volharding bidden. De ware bidder ontvangt ... Bidden in de Geest (deel 3) ~ Creatov.nl ... . Bidden in de Heilige Geest is met volharding bidden. De ware bidder ontvangt onder het aanhouden kracht en bidt vuriger, als God niet direct antwoordt. Hoe langer de poort gesloten blijft, des te heviger klopt hij aan, en hoe langer de Engel op zich laat wachten, des te meer is hij vast besloten Hem niet te laten gaan, tenzij Hij hem zegent. Kan je bidden in de Geest als je niet in tongen spreekt? Peter F van der Schelde (geb. 1961) helpt sinds 2000 bij het leiden van o.a. Alpha-cursussen. Aanvankelijk vanuit de PKN-thuisgemeente, later meer vanuit een interkerkelijke situatie. Bij bidden in de Geest hebben we in ieder geval aan drie dingen te denken: I Vertrouwen. Bidden in de Geest is bidden vol vertrouwen. De Geest leert je tegen de heilige, onzienlijke en almachtige God 'Abba, Vader' te zeggen (Romeinen 8:15 en 16, Efeze 2:18). Zo volgen we Jezus die ons leerde bidden: Onze Vader die in de hemelen zijt. Jezus bidt voor zijn leerlingen en leert hun ook om zelf te bidden. Dat gebed kennen wij als 'het O...