Gratis elektronische bibliotheek

Openbaring - K.H. Kroon

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 9,22
ISBN: 9789024263295
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: K.H. Kroon

Veel plezier met het gratis lezen van Openbaring K.H. Kroon epub-boeken

Omschrijving:

De prediker-exegeet Kroon (1904) gaat er in dit boek vanuit, dat de Openbaring van Johannes niet zozeer is bedoeld om voorgelezen te worden in de reguliere samenkomst van de gemeente en daar dus gehoord te worden, maar veeleer als geheime lectuur, juist waar de gemeente bijna niet of zelfs helemaal niet meer kan en mag samenkomen. We hebben hier te doen met een tractaat, een pamflet van een schrijver die is verbannen naar een strafkolonie, Patmos, een eenzaam eiland voor de Klein-Aziatische kust. Kennelijk is hij nog wel in de gelegenheid zijn medebroeders een brief te doen toekomen. Het is aannemelijk dat dit langs een illegale weg gebeurde.Kroon geeft een uitermate praktische bijbeluitleg van dit mysterieuze laatste bijbelboek. Hij legt de teksten uit met het oog op de gemeente en haar roeping in deze tijd.Deze oorspronkelijk in twee delen verschenen verklaring verschijnt nu in één band.

...n zij, die horen de woorden ... Openbaring is een gloedvolle schildering van Jezus Christus als de grote Overwinnaar ... Het merkteken van het beest in Openbaring 13 - PThU bijbelblog ... . Het boek begint met de sleutelwoorden: "Openbaring van Jezus Christus." Hierin wordt de Here Jezus geopenbaard. Bestudeer in dit boek wat gezegd wordt over Jezus Christus, en er gaat een wereld voor je open. Het boek staat vol over Hem. 1 Openbaring van Jezus Christus, welke God Hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden, en welke Hij door de zending van zijn engel aan zijn dienstknecht Johannes heeft te kennen gegeven. 2 Deze heeft van het woord Gods getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij gezien heeft. Open ... Openbaring 1 (NBV) - EO.nl/Bijbel ... . 2 Deze heeft van het woord Gods getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij gezien heeft. Openbaring 1 - Een openbaring door Jezus Christus. Openbaring 2 - Aan de dode en tolerante kerk, ga zo niet door!. Openbaring 3 - De trouwe en lauwe kerk. Openbaring 4 - Rondom de troon van God. Openbaring 5 - Jezus is waardig. Openbaring 6 - God's oordeel begint. Openbaring 7 - God's oordeel begint (deel 2). Openbaring 8 - Stilte voor de storm Nederlandse commentaren op Openbaring: H.R. van de Kamp, Openbaring.Profetie vanaf Patmos, Kampen 2000. K.H. Miskotte, Hoofdsom der historie, Nijkerk 1945 A.P. van Schaik, De Openbaring van Johannes, Roermond 1971 En: De Sibyllijnse Orakels en 3 Makkabeeën in: J.H. Charlesworth (red.), The Old Testament Pseudepigrapha 1-2, Londen 1985 C.R. Koester, 'The Number of the Beast in Revelation 13 ... Openbaring; Geest van God; Erfzonde; Contact; Het boek Openbaring behandelt de 'eindtijd', dat is de periode vanaf het optreden van Jezus Christus op aarde totdat het plan van God tot voltooiing komt. Dit proces wordt in beelden beschreven, die vaak moeilijk te begrijpen lijken. Openbaring 21 - Statenvertaling. Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting). KLIK HIER als u hoofdstuk 14 wilt uitprinten of downloaden. De OPENBARING aan Johannes Gods wegen in genade en gericht De 144.000 - de eerstelingen voor God en het Lam Dit hoofdstuk staat op zichzelf, alhoewel het ten nauwste verbonden is en blijft met de 2 vorige hoofdstukken (Openbaring 12 en 13) . Aan het… 26. Openbaring 14:1-7- nog eens: de 144.000 28-05-2020 - Geplaatst door Andre Piet studie gegeven op donderdag 28 mei 2020 te Rijnsburg. Opnieuw komen we de 144.000 tegen in Openbaring 14. Het beschrijft dezelfde tijd als die in Openbaring 7. Openbaring 13: 16-18: "16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, ... Openbaring 2 De Openbaring van Johannes. HSV Eerste brief: aan Efeze. 1 Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze: Dit zegt Hij Die de zeven sterren in Zijn rechter hand houdt, Die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt: 2 Ik ken uw werken, uw ... Welkom op de boekenpagina. Hier kunt u lezen en zoeken in verschillende boeken van enkele schrijvers. Vrijwel al deze boeken zijn te bestellen via de boekhandel bij u in de buurt, of via lorber.nl, en wij bevelen u hartelijk aan (denk aan uw ogen!) dit te doen indien u veel leest op deze site. Lezen Openbaring refereert tot in detail aan profetieën uit het Oude Testament. Alleen door die beelden erbij te halen kun je Openbaring verklaren. In De beelden van Openbaring wordt minutieus het verband met het Oude Testament uitgezocht, zodat de profetische woorden van de apostel Johannes beter te begrijpen zijn. Het nieuwe Jeruzalem Openbaring 21:9-27 Als je vandaag voor het eerst in de Calvary Chapel bent dan kom je middenin onze studie in het Bijbelboek Openbaring binnen. Dat is op zich niet erg want elke studie staat op zichzelf, maar wij zitten vandaag in hoofdstuk 21 van 22, dus dan heb je wel veel… Openbaring 3. 3. Aan Sardes. 1 En schrijf aan de engel der gemeente te Sardes: Dit zegt Hij, die de zeven Geesten Gods en de zeven sterren heeft: Ik weet uw werken, dat gij de naam hebt, dat gij leeft, maar gij zijt dood. Openbaring 13 De Openbaring van Johannes. HSV Het beest dat uit de zee opkomt. 1 En ik zag uit de zee Dan. 7:20; Openb. 17:3 een beest opkomen, dat zeven koppen en tien hoorns had, en op zijn hoorns waren tien diademen, en op zijn koppen een gods lasterlijke naam. 2 En het beest dat ik ... Openbaring 18. De vernietiging van de stad Babylon 1 Daarna zag ik ...