Gratis elektronische bibliotheek

Lokaal Bestuur - Linze Schaap

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 8,41
ISBN: 9789059014404
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Linze Schaap

Veel plezier met het gratis lezen van Lokaal Bestuur Linze Schaap epub-boeken

Omschrijving:

Lokaal BestuurLokaal bestuur is een eerste inleiding in de 'gemeentekunde'. Het boek is bij uitstek geschikt voor het onderwijs. Elk hoofdstuk heeft een leerdoel. Steeds volgt een bespreking van een dilemma. Zo wordt aandacht besteed aan monisme en dualisme, aan autonomie en beleidsvrijheid, uniformiteit en keuzevrijheid enzovoort.Het boek stelt de democratie op lokaal niveau centraal. Aandacht is er voor besturen op lokale schaal, bestuurlijke verhoudingen en bestuurlijke en politieke vernieuwingen. Want de dynamiek in het lokaal bestuur is anno 2007 groot: interactieve beleidsvorming, dualisering, discussie over direct gekozen burgemeesters. AI deze onderwerpen komen aan bod.Lokaal bestuur is daarmee niet alleen geschikt voor het onderwijs. Ook degenen die in het openbaar bestuur werken, kunnen er hun voordeel mee doen. Hun inzicht in de eigen omgeving wordt vergroot.

...estuur - is het Vlaams decreet van 22 december 2017 dat de werking van de gemeenten en de OCMW's bepaalt en integreert ... lokaal bestuur Meerhout - Home | Facebook ... . Het vervangt en integreert grotendeels het Gemeentedecreet, het OCMW-decreet, het decreet intergemeentelijke samenwerking en het decreet vrijwillige samenvoeging.. Het is grotendeels van kracht gegaan op 1 ... Lokale besturen moeten inspraak organiseren van inwoners en doelgroepen. Het lokaal bestuur Wichelen voert daartoe een participatiebeleid op maat van de gemeente, geconcretiseerd in een par ... Loket voor Lokale Besturen | Lokaal Bestuur Vlaanderen ... . Het lokaal bestuur Wichelen voert daartoe een participatiebeleid op maat van de gemeente, geconcretiseerd in een participatiereglement . Het lokale bestuur is in elk land anders georganiseerd. We reserveren deze term voor steden, dorpen, wijken en gehuchten. Wat daarboven zit kunnen we regionaal bestuur noemen. Lokaal bestuur is specifieker dan alleen bestuur op plaatselijk niveau. Wi [..] Bron: vvsg.be: Betekenis van Lokaal bestuur toevoegen. Bestuur. Bestuur. Het bestuur is belast met de algemene leiding van de vereniging en met de uitvoering van de taken welke zijn opgedragen door de algemene ledenvergadering. Het bereidt de algemene ledenvergadering voor. Het bestuur dient met betrekking tot de opgedragen taken initiatieven te ontplooien, voorstellen te doen en besluiten te nemen. Het Gemeentepunt is enkel toegankelijk op afspraak: 056 76 55 67. Main navigation. Dienstverlening en bestuur; Vrije Tijd; Service navigation...