Gratis elektronische bibliotheek

De hulpverlener getoetst - H. Oostrik

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 3,12
ISBN: 9789051893267
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: H. Oostrik

De beste pdf van De hulpverlener getoetst die u hier kunt vinden

Omschrijving:

De hulpverlener getoetst

...oel is met deze open rechtsnormen de rechter voldoende speelruimte te laten om de zaak naar redelijkheid en billijkheid, rechtdoende aan de concrete omstandigheden van het geval, af ... Reflectie voor herregistratie als jeugd- en ... - SKJ ... ... De kwaliteit van de hulp die mensen krijgen is sterk afhankelijk van de visie en kennis van de hulpverlener. De hulpverlener heeft niet altijd een goed beeld van wat werk inhoudt voor de patiënt, heeft soms moeite diens mogelijkheden goed in te schatten en aan te sluiten bij wat de betrokkene zelf wil en kan. Daar waar de hulpverlener de balans weet te vinden tussen houdgreep en afwijzing, verandert het gedrag van de cliënt als vanzelf mee. Wij noemen dat: 'Helpen werkt averechts, niet ... De medisch-specialist als hoofdbehandelaar en diens ... ... . Daar waar de hulpverlener de balans weet te vinden tussen houdgreep en afwijzing, verandert het gedrag van de cliënt als vanzelf mee. Wij noemen dat: 'Helpen werkt averechts, niets doen ook ! ' Op een speelse en vooral praktische manier oefenen we met houding en gespreksvaardigheden. Gespreksvaardigheden voor de hulpverlening Hoofdstuk 1 visie op het voeren van een gesprek Samenwerken centraal in hulpverlening Hulpverlener & cliënt handelen vanuit eigen deskundigheid & verantwoordelijkheid Hulpverlener deskundig hanteren methodiek & analyseren probleemsituaties verantwoordelijk proces Cliënt verantwoordelijk voor ingebrachte problematische situatie & deskundig eigen ... Het boek 'Ethiek en zorg in de hulpverlening. Over taboes gesproken' vertrekt van de zelfbeschikking van de cliënt. Wordt de cliënt binnen de hulpverlening benaderd als een autonoom dan wel als een heteronoom mens? Het uitgangspunt is de verhouding tussen de hulpverlener en de hulpbehoevende, geplaatst in een maatschappelijke en culturele context. De wijziging verduidelijkt dat de hulpverlener de patiënt niet alleen moet informeren, maar dat zij met elkaar in gesprek moeten. Zo kunnen zij samen een goede afweging maken van de mogelijkheden en alternatieven. Langere bewaartermijn van het medisch dossier. De tweede wijziging van de WGBO gaat over het de bewaartermijn van het medisch ... Op grond van de geneeskundige behandelingsovereenkomst moet de zorgaanbieder bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed hulpverlener in acht nemen en daarbij handelen in overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijkheid, ... Het ter discussie staande (medisch) handelen wordt volledig getoetst aan het burgerlijk recht. 3 Aansprakelijkheid van de hulpverlener op de buitencontractuele grondslag 3.1 Een onrechtmatige daad van de hulpverlener 3.1.1 Onrechtmatig gedrag 3.1.2 De norm waaraan het handelen van de arts en het ziekenhuis wordt getoetst 3.1.3 Illustraties van typen onrechtmatige daad 3.1.4 Het bewijs van de onrechtmatige daad De Hogeschool Rotterdam heeft het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt (KBA) te Nijmegen gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar de behoefte aan de voorgestelde bacheloropleiding Medische Hulpverlening. Het voorliggende onderzoeksrapport geeft een nadere validering van het beroepscompetentieprofiel van de Medisch Hulpverlener op hbo- hulpverlener iemand die voor zijn beroep actief is in de hulpverlening, hetzij bij noodsituaties en calamiteiten, hetzij voor persoonlijke problemen van bv. medische, psychische of sociale aard Doorgaans niet met inbegrip van politieagenten, hoewel ook deze ruimere toepassing voorkomt. Het verkregen beeld wordt getoetst aan de DSM V (handboek met standaarden/criteria voor psychiatrische diagnostiek) criteria voor autisme spectrum stoornissen. Met het uitkomen van de DSM V (2013) is een nieuwe classifixatie aangehouden.Er wordt niet langer onderscheid gemaakt tussen de verschillende autisme spectrum stoornissen....