Gratis elektronische bibliotheek

De informatiesamenleving, bij voorbeeld - Rick Van Der Ploeg

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: december 2001
BESTANDSGROOTTE: 5,67
ISBN: 9789053565544
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Rick Van Der Ploeg

U kunt het boek De informatiesamenleving, bij voorbeeld downloaden in pdf epub-formaat na gratis registratie

Omschrijving:

De manier waarop we samen leven, werken en communiceren verandert door informatie- en communicatietechnologie. Met woorden als mondialiseing, individualisering, de nieuwe economie en subpolitisering duiden veel auteurs de veranderingen van de laatste tien jaar. Machtsrelaties verschuiven doordat steeds meer mensen direct toegang hebben tot informatie. Een zinnig maatschappelijk of politiek debat is echter nauwelijks te voeren zonder concrete voorbeelden van de weidse begrippen. Mondialisering zegt niet zoveel als we niet weten op welke terreinen dat precies betrekking heeft. Ook kunnen we niet zomaar weer overgaan tot de economische orde van de dag omdat de zeepbel van de Nieuwe Economie uiteengespat is; we zullen toch eerst moeten aangeven dat er dan zo nieuw was aan de manier waarop bedrijven hun zaakjes opzetten.In dit boek zijn concrete voorbeelden verzameld van de maatschappelijke en economische krachten die door ICT een grote vlucht hebben genomen. De voorbeelden bieden handvatten voor debat en onderzoek, en geven aan wat de consequenties zijn voor politiek en samenleving.

...atform voor de InformatieSamenleving is een onafhankelijk en neutraal platform waar overheid, wetenschap, bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke organisaties publiek-privaat samenwerken aan en kennis uitwisselen over een verantwoorde vormgeving van onze digitaliserende samenleving ... Wat doet ecp - ECP - Platform voor de InformatieSamenleving ... . Franc Weerwind, burgemeester van Almere. Beeld: Lex Draijer/De Beeldredaktie. Eind vorig jaar verbaasde Franc Weerwind met een opiniestuk in het dagblad Trouw waarin hij het 'verbijsterend' noemde hoe weinig oog het nieuwe kabinet in het regeerakkoord heeft voor de 'informatiesamenleving'. Belangrijk terugkerend thema is hoe we de bestuurlijke urgentie van het onderwerp "onze positie als eerste overheid in de informatiesamenleving" voor het voetlicht brengen. Mooi bijvoorbeeld dat tijdens de BALV de "Principes van de digitale samenleving" bij acclamatie zijn aangenomen, ... PDF Tussen Thorbecke en ... . Belangrijk terugkerend thema is hoe we de bestuurlijke urgentie van het onderwerp "onze positie als eerste overheid in de informatiesamenleving" voor het voetlicht brengen. Mooi bijvoorbeeld dat tijdens de BALV de "Principes van de digitale samenleving" bij acclamatie zijn aangenomen, alleen jammer dat er daarmee weinig bestuurlijke aandacht voor is geweest. Maatschappelijk werker 'Inge Kremer' in de informatiesamenleving. Door inge kremer 1. Martijn Aslander- Over de informatie samenleving. Ik vind het een mooi filmpje waarin stil wordt gestaan bij de ontwikkelingen die zich in de samenleving afspelen op gebied van informatie. Redactioneel Maurice op het Veld en Bram Coolen over Data & Analytics Datakwaliteit - Basis voor gezonde bedrijfsvoering en kostenbesparing: een win-winsituatie Data-analyse helpt wapenwedloop te voorkomen in de Nederlandse zorgmarkt BCBS 239 Banking on Data Data-analytics Rondetafel Internal Audit Diensten Analytics & Dashboarding Wij zijn Big Data De toekomst van de informatiesamenleving ... Venster: Smart cities VGS De Informatiesamenleving Smart cities: de gids naar een nieuw 'normaal' voor steden Urbanisatie en demografische veranderingen leiden ertoe dat gemeenten steeds minder zelf zullen organiseren en uitvoeren maar steeds meer regisseren. Gertjan Baars, Senior Director Consulting bij PwC, legt uit hoe het De informatiesamenleving brengt tot slot allerlei nieuwe uitdagingen met zich mee op het gebied van beleid, bijvoorbeeld ten aanzien van privacy en veiligheid. Dialogic onderzoekt deze en andere ontwikkelingen, en adviseert overheden en bedrijven over strategische informatievoorziening en het strategisch gebruik van data. Om aansluiting te vinden bij de 'dataficering' van de informatiesamenleving, moet de overheid meebewegen, adaptief zijn. Juli vorig jaar is daarom het onderzoek 'Datagovernance bij de Rijksoverheid' gestart en ter begeleiding van het onderzoeksteam een interdepartementale 'klankbordgroep datagovernance' (zie kader) ingesteld. De samenleving verandert snel onder invloed van technologie en digitalisering. In de informatiesamenleving ontstaan nieuwe kansen. Sturen met data en technologieën als blockchain maken het bijvoorbeeld makkelijker om meer samen te werken en met name ook integraal te werken. De meeste mensen zeggen zich zorgen te maken over […] Geheimen bewaren is lastig in een wereld waarin alles en iedereen verbonden is door technologie die erop gericht is personen, bewegingen, relaties, smaken en voorkeuren in kaart en met elkaar in verband te brengen. ... Red het geheim in de informatiesamenleving. 1 ONZE INFORMATIESAMENLEVING IN WORDING DE UITDAGING VAN GROOTSCHALIGE INFORMATIE-UITWISSELING IN DE RECHTSTAAT Rede, uitgesproken bij de openbare aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar aan de Faculteit Wiskunde en Informatica van de Universiteit Utrecht, mede ten behoeve van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, om werkzaam te zijn op het vakgebied van Informatiekunde, in het ... Vertrouwen in de toekomst: notariële betrouwbaarheidsdiensten in de informatiesamenleving Auteur: Dr. mr. C.N.J. de Vey Mestdagh, Hoofd van het Centrum voor Recht&ICT, Rijksuniversiteit Groningen Abstract: Voor de adviseur met deze ambitie heeft Sioo speciaal Advanced Consultancy and ... bijvoorbeeld: De Adviesgever, Art-in Co ... leerzaam, verbindend en verdiepend. Waardevol programma. Consulting in de Informatiesamenleving is een intensive en heel waardevolle kennismaking met het vakgebied en de ontwikkelingen. Docenten met én ... Journalistiek In De Informatiesamenleving is een geweldig boek. We raden u aan het boek van Journalistiek In De Informatiesamenleving PDF te downloaden op onze website bank72.nl Er zijn ook andere boeken van de auteur Journalistiek In De Informatiesamenleving "Onder de invloed van data verandert de informatiesamenleving. Dat is begonnen door de komst van het internet, 20 jaar geleden. Sommige sectoren veranderen daardoor drastisch, denk bijvoorbeeld aan de muziekindustrie. Twintig jaar geleden draaide je nog cd's, nu speel je de muziek gestreamd via Spotify....