Gratis elektronische bibliotheek

Richtlijn bipolaire stoornissen - W.A. Nolen

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 2008-11-21
BESTANDSGROOTTE: 6,19
ISBN: 9789058981455
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: W.A. Nolen

De beste pdf van Richtlijn bipolaire stoornissen die u hier kunt vinden

Omschrijving:

Deze richtlijn is een landelijk geldende, optimale beschrijving van de best mogelijke zorg voor de patiënt, bedoeld om zorgverleners te ondersteunen bij de klinische besluitvorming. De richtlijn berust op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek, ervaringskennis en aansluitende meningsvorming door beroepsbeoefenaren en patiënten. De richtlijn beoogt een leidraad te geven voor diagnostiek en behandeling aan alle professionals die betrokken zijn bij de zorgverlening aan mensen met een bipolaire stoornis.

...e betrokken zijn bij de zorgverlening aan mensen met een bipolaire stoornis ... bol.com | Multidisciplinaire richtlijn bipolaire ... ... . Multidisciplinaire richtlijn bipolaire stoornissen 3e druk is een boek uitgegeven bij Tijdstroom. ISBN 9789058982759 Bipolaire stemmingsstoornissen komen in verschillende vormen voor bij ongeveer 2% van de bevolking, en worden in vele gevallen pas laat als zodanig herkend. Op 30 maart, samenvallend met World Bipolar Day, komt de nieuwe Multidisciplinaire richtlijn bipolaire stoornissen uit, van uitgeverij De Tijdstroom. Deze richtlijn is 'een landelijk geldende, optimale beschrijving van de b ... Lithium bij bipolaire stoornis - Richtlijn ... ... . Deze richtlijn is 'een landelijk geldende, optimale beschrijving van de best mogelijke zorg voor de patiënt met een bipolaire stoornis, bedoeld om zorgverleners te ondersteunen bij de klinische besluitvorming,' aldus de website van De ... Autisme Spectrum Stoornissen bij volwassenen; Bipolaire Stoornissen; Depressie; Dubbele Diagnose; Eetstoornissen; ... Multidisciplinaire Richtlijn Stoornissen in het gebruik van alcohol (0.1) 01-12-2008: Samenvatting Stoornissen in het gebruik van alcohol (1.0) 29-05-2009: Disclaimer; Deze website maakt gebruik van cookies. bipolaire stoornis. Lichttherapie wordt in de praktijk veelvuldig toegepast, maar is vooralsnog onvoldoende onderzocht bij deze indicatie. De Multidisciplinaire richtlijn Bipolaire stoornissen oordeelt dat lichttherapie bij een winterdepressie in het kader van de bipolaire stoornis als behandeloptie overwogen kan worden (Kupka e.a. 2015). De boven De Multidisciplinaire Richtlijn Bipolaire stoornissen (maart 2015) bevat veel kennis en aanbevelingen over de gepaste behandeling, zorg en begeleiding. Het verschil tussen een richtlijn en een zorgstandaard is dat een zorgstandaard meer is geschreven vanuit het perspectief van de patiënt. 3 Multidisciplinaire richtlijn bipolaire stoornissen Derde, herziene versie, 2015 Ralph Kupka (voorzitter), Peter Goossens (vice-voorzitter), Mischa van Bendegem, Paul Daemen, Thea Daggenvoorde, Martine Daniels, Annemieke Dols, Manon Hillegers, Anneke Hoogelander, Elisabeth ter Kulve, Tim Peetoom, Raphael Schulte en Anja Stevens (richtlijnwerkgroep), Daniëlle van Duin (projectleider) Trimbos ... Multidisciplinaire Richtlijn Bipolaire Stoornissen (2015) Pacchiarotti I, Bond DJ, Baldessarini RJ, et al. The International Society for Bipolar Disorders (isbd) Task Force Report on Antidepressant Use in Bipolar Disorders. Am J Psychiatry 2013;170:1249­62. Yildiz A, Nikodem M, Vieta E, et al. De richtlijn beoogt een leidraad te geven voor diagnostiek en behandeling aan alle professionals die betrokken zijn bij de zorgverlening aan mensen met een bipolaire stoornis. In deze richtlijn worden de behandelstrategieën in de verschillende fasen van de aandoening beschreven, en in geval van de farmacotherapie ook in overzichtelijke beslisbomen weergegeven. Over bipolaire stoornissen. Richtlijnen. Richtlijn lithium. Richtlijn lithium. 1. Instellen op lithium: De navolgende regels gelden bij instellen op lithium als monotherapie. Richtlijn Bipolaire Stoornissen. V&VN Denktank GGZ is betrokken geweest bij de ontwikkeling van deze richtlijn. Eigenaar: Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie Jaar van uitgifte: 2015. Naar het document bipolaire I of II stoornis volgens de criteria van de DSM-IV TR. Deze richtlijn is met name gebaseerd op de herziene richtlijn Bipolaire stoornissen van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (2008) en op het Handboek Bipolaire stoornissen (2008). De richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie is Bipolaire stoornissen Bipolaire stemmingsstoornissen komen in verschillende vormen voor bij ongeveer 2% van de bevolking, en worden in vele gevallen pas laat als zodanig herkend. Door de veelvormige symptomatologie, het soms grillige beloop, en de wisselende respons op behandeling, stelt deze aandoening de behandelaars dan ook vaak voor complexe vragen. Over deze richtlijn De ... Bipolaire stoornissen. Kwaliteitsstandaard Psychische aandoeningen. Deze richtlijn beschrijft welke afspraken zorgprofessionals gemaakt hebben over wat goede zorg is voor patiënten met stemmingsstoornissen. 22 Richtlijn bipolaire stoornissen Dit is deels toe te schijven aan het feit dat de stoornis bij veel patiënten aanvankelijk een unipolair beloop heeft met alleen (recidiverende) depressies, maar ook aan het niet herkennen van (hypo)manische episoden. 2 Bipolaire spectrum Indien men de bipolaire stoornis ruimer definieert dan volgens de strikte dsm-iv-tr-criteria (namelijk: beperkte duur en ... De richtlijn voor een bipolaire stoornis geeft aan dat iemand met een manische depressie baat heeft bij psychologische gesprekken en goede begeleiding van de naaste omgeving. Daarnaast is voorlichting en begeleiding voor naasten belangrijk, omdat hun leven ook beïnvloed wordt door iemand die manisch depressief is....