Gratis elektronische bibliotheek

De Maat Van De Verzorgingsstaat - J.M. Wildeboer Schut

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: september 2000
BESTANDSGROOTTE: 4,83
ISBN: 9789037700145
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: J.M. Wildeboer Schut

Alle J.M. Wildeboer Schut boeken die u van ons leest en downloadt

Omschrijving:

De Maat Van De Verzorgingsstaat is een boek van J.M. Wildeboer Schut

...j nooit goed genoeg. De beleidssocioloog Van Doorn schreef in 1978 dat de verwachtingen van de verzorgingsstaat te hoog waren en van de mensen te laag ... De verhuizing van de verzorgingsstaat - Sociale Vraagstukken ... . Schnabel neemt NL de maat. ... Nederland is een van de welvarendste landen ter wereld, ... Niets op tegen, vindt Paul Schnabel in zijn tweede college over de staat van Nederland, maar we mogen niet vergeten dat de verzorgingsstaat uitkomst biedt aan mensen die het niet (meer) alleen redden, ... In dit dossier: alles over De verhuizing van de verzorgingsstaat, het jaarboek van het Tijdschrift voor sociale vraagstukken dat op 13 september 2 ... bol.com | De Maat Van De Verzorgingsstaat, J.M. Wildeboer ... ... ... In dit dossier: alles over De verhuizing van de verzorgingsstaat, het jaarboek van het Tijdschrift voor sociale vraagstukken dat op 13 september 2018 verscheen. Het boek heeft scherpe reacties opgeroepen. Bijna vier jaar nadat de decentralisaties in gang werden gezet, is het debat in het sociale domein flink gepolariseerd. Als het om zelfredzaamheid en eigen […] De maat van de verzorgingsstaat : inrichting en werking van het... (2000) Pagina-navigatie: Main; Save publication. Save as MODS; Export to Mendeley; Save as EndNote; Export to RefWorks; Title: De maat van de verzorgingsstaat : inrichting en werking van het sociaal-economisch bestel in elf westerse landen: Hoe pakken de beloften van de decentralisaties uit in de praktijk? Sinds 2015 is een deel van verzorgingsstaat verhuisd naar de gemeenten. Die zouden dichter bij hulpbehoevende mensen kunnen komen. Gemeenten zouden beter weten aan wat voor langdurige zorg of jeugdzorg mensen behoefte hebben, of hoe ze willen 'participeren'. Burgers zouden ook meer gaan zorgen […] EEN VAN DE gelukkigste mensen ter wereld staat te kotsen tegen de gevel van een kroeg. ... Aanvankelijk probeerden de onderzoekers een objectieve maat voor geluk te construeren. Ze keken naar gezondheid en onderwijs, ... teneinde een verzorgingsstaat naar Scandinavisch model overeind te houden. De participatiesamenleving: wat is daar al zichtbaar van? 'Dorpsondersteuner' in Austerlitz, Marianne Veenema (derde van links), gymt samen met ouderen in het dorpshuis. Geschiedenis. De moderne verzorgingsstaat ontwikkelde zich in een geleidelijk proces dat in de late 19e eeuw begon en in de 20e eeuw voortduurde. De ontwikkeling van sociale verzekeringen in Duitsland onder Bismarck was bijzonder invloedrijk. Sommige regelingen, waaronder die in Scandinavië, werden grotendeels gebaseerd op de ontwikkeling van autonome, mutualistische voorzieningen ... Wie de geschiedenis van de wetenschappen bestudeert, in het bijzonder biografieën van belangrijke vernieuwers in diverse wetenschappen, kan zich niet onttrekken aan de indruk dat goed, kwalitatief hoogstaand wetenschappelijk werk toch vooral voortgekomen is uit individueel doorzettingsvermogen, soms op het fanatisme af, een grote mate van nieuwsgierigheid, waarheidsliefde en een geloof in de ... De rol van burgers is ook dat zij een deel van de kosten voor de verzorgingsstaat betalen in vorm van belastingen en premies. In een verzorgingsstaat is de grootste rol weggelegd voor de overheid: - Zij is verantwoordelijk voor collectieve voorzieningen zoals onderwijs, gezondheidszorgen en huisvesting. De toekomst van de verzorgingsstaat De actieve welvaartsstaat herbekeken Frank Vandenbroucke Emeriti-forum, Leuven 26 maart 15 1 De actieve welvaartsstaat herbekeken De duurzaamheid van het succes van Na de eurocrisis zie je een beetje dezelfde reflex als in de jaren '70 en '80, toen er echt iets moest veranderen in de organisatie van de economie en de verzorgingsstaat. Zo zeer zelfs dat de econoom Pen, die in 1962 nog vriendelijke adviezen gaf over wat toen nog 'welvaartsstaat' heette, in 1984 uitriep, dat de overheid in de verzorgingsstaat een reus op lemen voeten was geworden, een Gulliver, gebonden aan duizenden draadjes, die de burgers beschermden in de vorm van wetten en regels, tegen de macht van de staat (Pen 1983). In de maat van de verzorgingsstaat wordt vermeld dat de hoge arbeidsdeelname van ouderen in de Scandinavische landen is terug te voeren op het niet stimuleren van uittreding van ouderen en gehandicapten middels het beperken van (pensioen)voorzieningen én middels een actief reïntegratiebeleid. 1 De verzorgingsstaat een maatschappijvorm de overheid de vrijwaring van burgerlijke en politieke rechten komt actief tussen in de vormgeving aan het maatschappelijk leven -> deze overheidstussenkomst is gericht op vermindering van marktafhankelijkheid! Er is een spanningsveld die bestaat uit : 1) particuliere zorg 2) zelfzorg 3) overheidszorg De 5 origines van de verzorgingsstaat door Dirk ... Elf keer nam Sjors van Beek een kijkje achter de schermen van de Nederlandse ver...