Gratis elektronische bibliotheek

Israel is gods volk - A.J. van delden

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 7,6
ISBN: 9789060645734
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: A.J. van delden

Alle A.J. van delden boeken die u van ons leest en downloadt

Omschrijving:

none

...an zijn god, Het volk van God is niet bevrijd van de vijanden, maar verspreid in de jammerlijke diaspora ... Studie over Israël - Vrij Evangelische Gemeente Oldebroek ... . Bovendien wijst de meerderheid van Gods volk Jezus als Messias af. Theofilus zou gaan twijfelen als hij ... God is ondanks alle ontrouw van het volk trouw gebleven aan Zijn belofte. Miskotte is er van overtuigd dat de christenen niet moeten denken dat ze als enigen en eersten over God gehoord hebben alsof er nooit iets in Israël gebeurd is. ... Het conflict met de wereld en Israel is nog niet ten einde. God beschouwt het Joodse volk als dier ... Waarom koos God Israël als Zijn uitverkoren volk? ... . ... Het conflict met de wereld en Israel is nog niet ten einde. God beschouwt het Joodse volk als dierbaar eigendom. God heeft Zijn hart verpand aan Israël. Mozes zei tot hen in de woestijn: "Want gij zijt de HEERE, uw God een heilig volk; u heeft de HEERE, uw God, verkoren, dat gij Hem tot een volk ten eigendom (Hebr. 'segoela', is 'kleinood') zoudt zijn uit alle volken, die op de aardbodem zijn" (Deut. 7:6). Gods uitverkoren volk. Israel is een bijzonder volk. Niet omdat zij betere of slechtere mensen zijn dan alle andere mensen, - alle mensen zijn gelijk -, maar omdat zij Gods uitverkoren volk vormt. God heeft Israel uitverkoren, en dat geeft haar een unieke positie (Gen.12:1-3; ... Gods liefdesverklaring aan Israël Als wij Gods wezen onderzoeken met betrekking tot Zijn liefde, komen we uit bij Zijn liefde voor Israël. We gaan Hem volgen in Zijn liefdesverklaring, Zijn uitingen van liefde, Zijn liefdesverdriet en tenslotte Zijn nieuwe liefdeskeuze voor Israël. We leren daarin God kennen als een Persoon die liefheeft. We gaan Zijn liefdeshart verstaan dat klopt voor al ... Dat kan niet anders zijn dan het volk Israël dat de Messias verworpen had. Desondanks blijft het Góds volk. En Gods beloften voor dat volk zijn onberouwelijk. Daarom blijft Paulus voor dat volk bidden (vgl. Rom. 10:1). En hij zegt hier: dat genezen en beschermde leven door het kruis is er ook voor dat volk. Israël is Gods volk Is het Israëlisme bijbels? deel 4 slot Notities bij Joodse wortels, verbonden-zijn met het Joodse volk en Gods land Moeten we ons verbinden met het Joodse volk? "Want gij zijt een volk, dat de Here, uw God, heilig is; ú heeft de Here, uw God, uit alle volken op de aardbodem uitverkoren om zijn eigen volk te zijn." Tegen wie was dit gesproken? Deut 6:3-4 laat zien dat het was gesproken tegen Israël. In die tijd bestond Israël uit een volk dat met Mozes uit Egypte kwam (zie Deut 7:8). Israël is Gods volk 18-10-2010 door Joop Neven Als ik zou moeten bewijzen dat Israël Gods volk is dan zou ik Jeremia 31 vers 10 citeren waar staat dat Hij die Israël verstrooide hem weer zal vergaderen en bewaren zoals een herder zijn kudde. Het volk werd dus met uitsterven bedreigd, en niet voor het laatst. Zie ook onderwerp 'Verbond met Abraham' in hoofdstuk 'Gods verbonden'. Volk van God. God riep Mozes als leider en profeet, en gaf hem de opdracht het volk uit Egypte weg te voeren. Zoals het land Israël en de stad Jeruzalem dierbaar zijn voor God, zo neemt het volk Israël ook een bijzondere plaats in in Gods hart. Deut. 7:6,7 zegt van hen: "Want gij zijt een volk, dat de HERE, uw God, heilig is; u heeft de HERE, uw God, uit alle volken op de aardbodem uitverkoren om Zijn eigen volk te zijn. Toelichting: Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God; deze woorden sprak Ruth de Moabitische tot Naomi de Joodse vrouw. De verbondenheid van christenen met het Joodse volk is alleen langs de weg van persoonlijke relaties te verwezenlijken. Het gaat Stichting Shoresh niet alleen om kennis over Israël, maar ook om relatie met het Joodse volk. Israel is Gods volk! - J.A. van Delden ... Beschouwingen over het hedendaagse Israël en het joodse volk, vanuit een fundamentalistische visie. Telos, ... Later schreef Petrus: „Eens waart gij geen volk, maar nu zijt gij Gods volk." Petrus maakte duidelijk wat hun opdracht was: „Gij zijt 'een uitverkoren geslacht, een koninklijke priesterschap, een heilige natie, een volk tot een speciaal bezit, opdat gij alom de voortreffelijkheden zoudt bekendmaken' van degene die u uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht" ( 1 ... Dat is de situatie die wij sinds 1948 zien. Israël is als volk weer herkenbaar, maar in het algemeen nog dood (voor God). Gods Geest woont en werkt nu nog in een ander volk, namelijk in ons, de gemeente. Wanneer wij hier niet meer zijn, werkt de Geest vanuit de hemel weer op een bijzondere manier in Israël 3. Annexatie van Palestijnse gebieden door Israël: een plan van God? En toch is er hoop voor Israël. Het dagelijks gebed bij de Klaagmuur en de vele briefjes met gebeden in de naden van de muur, getuige...