Gratis elektronische bibliotheek

Nieuwe Wro: Bedoelingen & Bevoegdheden - T.H.H.A van der Schoot

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 4,3
ISBN: 9789073875296
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: T.H.H.A van der Schoot

Alle T.H.H.A van der Schoot boeken die u van ons leest en downloadt

Omschrijving:

Dit boek bespreekt de Wro, Grondexploitatiewet, Invoeringswet, het Bro en het Invoeringsbesluit Wro zoals per 1 juli 2008 in werking getreden in onderling verband. De gegevens hierover zijn rechtstreeks ontleend aan parlementaire stukken en publicaties uit de literatuur. Het boek maakt een zoektocht naar de bedoeling van de wetgever overbodig. Het is vormgegeven als een soort Memorie van Toelichting achteraf bij de Wro, zoals die thans in werking is. Alle parlementaire stukken, die een ander licht werpen op de Memorie van Toelichting zijn verwerkt. Via voetnoten en een transponeringstabel is de oorspronkelijke bron echter snel en eenvoudig terug te vinden. Deze uitgave geeft dus een direct en compleet beeld van de bedoeling van de wetgever. Het is op een handige wijze gestructureerd. Na een algemene beschrijving van het nieuwe stelsel en het voorgestane beleidsproces, komen achtereenvolgens aan bod: de normstelling door rijk, provincie en gemeente, projectbesluitvorming, vergunningverlening, grondexploitatie, planschade, handhaving en toezicht. De rechtsbescherming is in een praktisch schema gezet en ook het overgangsrecht is besproken. Daarmee is dit boek een handig hulpmiddel bij de verdere interpretatie en toepassing van de wettelijke bepalingen in concrete geschillen en daardoor m.n. voor de advocatuur zeer geschikt.

...oot - Onze prijs: €65,00 - Verwachte levertijd ongeveer 4 werkdagen De Wet ruimtelijke ordening (Wro, voorheen Wet op de Ruimtelijke Ordening, WRO) is een Nederlandse wet die regelt hoe ruimtelijke plannen in Nederland tot stand komen en gewijzigd worden ... Wet ruimtelijke ordening - Wegenwiki ... .. Zowel het Rijk, de provincies als de gemeente hebben de bevoegdheid om ruimtelijke plannen op te stellen. Hiervan is het bestemmingsplan het belangrijkste instrument, dat ook juridisch bindend is. Titel: Wro: bedoeling en bevoegdheden Auteur: Schoot, T.H.H.A. van der Jaar: 2e geheel herz. 2011 Klik hier voor boek in HvA-catalogus Korte beschrijving In (Handboek) Wro: bedoeling en bevoegdheden van mevr. mr. T.H.H.A. van der Schoot (ISBN : 978-94910 ... Nieuwe literatuur bij de Juridische Bibliotheek HVA ... ... . Titel: Wro: bedoeling en bevoegdheden Auteur: Schoot, T.H.H.A. van der Jaar: 2e geheel herz. 2011 Klik hier voor boek in HvA-catalogus Korte beschrijving In (Handboek) Wro: bedoeling en bevoegdheden van mevr. mr. T.H.H.A. van der Schoot (ISBN : 978-94910-7307-6) worden ruimtelijke instrumenten op heldere wijze beschreven en wordt u aan de hand genomen in uw keuzes. Ook het Rijk en de provincies hebben op basis van de Wro de bevoegdheid om bestemmingsplannen te maken. In die situaties wordt in de Wro gesproken van inpassingsplannen. Met dit instrument kunnen de nationale en/of provinciale belangen ruimtelijk vastgelegd worden. ... biedt het nieuwe artikel 7.2 Wro hiertoe een regeling. de bevoegdheden en v...