Gratis elektronische bibliotheek

Nieuwe Wro: Bedoelingen & Bevoegdheden - T.H.H.A van der Schoot

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 9,44
ISBN: 9789073875296
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: T.H.H.A van der Schoot

Alle T.H.H.A van der Schoot boeken die u van ons leest en downloadt

Omschrijving:

Dit boek bespreekt de Wro, Grondexploitatiewet, Invoeringswet, het Bro en het Invoeringsbesluit Wro zoals per 1 juli 2008 in werking getreden in onderling verband. De gegevens hierover zijn rechtstreeks ontleend aan parlementaire stukken en publicaties uit de literatuur. Het boek maakt een zoektocht naar de bedoeling van de wetgever overbodig. Het is vormgegeven als een soort Memorie van Toelichting achteraf bij de Wro, zoals die thans in werking is. Alle parlementaire stukken, die een ander licht werpen op de Memorie van Toelichting zijn verwerkt. Via voetnoten en een transponeringstabel is de oorspronkelijke bron echter snel en eenvoudig terug te vinden. Deze uitgave geeft dus een direct en compleet beeld van de bedoeling van de wetgever. Het is op een handige wijze gestructureerd. Na een algemene beschrijving van het nieuwe stelsel en het voorgestane beleidsproces, komen achtereenvolgens aan bod: de normstelling door rijk, provincie en gemeente, projectbesluitvorming, vergunningverlening, grondexploitatie, planschade, handhaving en toezicht. De rechtsbescherming is in een praktisch schema gezet en ook het overgangsrecht is besproken. Daarmee is dit boek een handig hulpmiddel bij de verdere interpretatie en toepassing van de wettelijke bepalingen in concrete geschillen en daardoor m.n. voor de advocatuur zeer geschikt.

...instrumenten op heldere wijze beschreven en wordt u aan de hand genomen in uw keuzes ... Wet ruimtelijke ordening - Wegenwiki ... . Ook het Rijk en de provincies hebben op basis van de Wro de bevoegdheid om bestemmingsplannen te maken. In die situaties wordt in de Wro gesproken van inpassingsplannen. Met dit instrument kunnen de nationale en/of provinciale belangen ruimtelijk vastgelegd worden. ... biedt het nieuwe artikel 7.2 Wro hiertoe een regeling. de bevoegdheden en verplichtingen, bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, uitoefent; ... Nieuwe literatuur bij de Juridische Bibliotheek HVA ... ... . de bevoegdheden en verplichtingen, bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, uitoefent; b. beslist op een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, b, c of g, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Nieuwe literatuur bij de Juridische Bibliotheek HVA donderdag 22 december 2011. De kleine gids: jongeren en verslaving. Titel: De kleine gids jongeren en verslaving Jaar: 2011 Klik hier voor meer informatie. Korte beschrijving. Deze Gids is geschikt voor iedereen die beroepsmatig of privé te maken krijgt met jongeren en verslaving. Wro: Bedoeling En Bevoegdheden Bekijk boek. Tweedehands (3) vanaf € 31,95 . E.J. Van Der Schoot Ontstelling Van Pythagoras Dr 1 Bekijk boek. Tweedehands (3) vanaf € 39,50 . E.J. Van Der Schoot Nieuwe Wro: Bedoelingen & Bevoegdheden Bekijk boek. Tweedehands (2) Van Wro naar Omgevingswet: het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. In aanloop naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet in (naar verwachting) 2021 is in de Crisis- en herstelwet de mogelijkheid opgenomen voor gemeenten om te experimenteren met het zogenoemde 'bestemmingsplan met verbrede reikwijdte'. 9789491073076 Wro: bedoeling en bevoegdheden koop je vanaf 9.49 tweedehands bij Bookmatch. 100% veilig Geen énkel risico. Wet ruimtelijke ordening (Staatsblad 2006, nr. 566)Aanleiding voor de nieuwe Wet ruimtelijke ordening is de toezegging aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal om voorstellen voor een fundamentele herz...