Gratis elektronische bibliotheek

Hoofdlijnen in het huurrecht - F.T. Oldenhuis

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 2003-09-01
BESTANDSGROOTTE: 10,92
ISBN: 9789027153128
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: F.T. Oldenhuis

F.T. Oldenhuis boeken Hoofdlijnen in het huurrecht epub zijn voor u beschikbaar na registratie op onze website

Omschrijving:

De vierde druk van dit boek is geheel gebaseerd op het nieuwe huurrecht dat per 1 augustus 2003 in werking is getreden. Onmisbaar in het onderwijs is dit geheel geactualiseerde boek tevens een handig naslagwerk voor de hoofdlijnen van het huurrecht in de rechtspraktijk. Ook voor andere beroepsgroepen die zich in het nieuwe huurrecht willen bekwamen, zoals makelaars, bestuurders en woningbouwcorporaties etc. vervult het boek een nuttige functie. De belangrijkste jurisprudentie van de Hoge Raad en de standaardliteratuur zijn opgenomen. In het kader van de zelfstudie zijn per onderdeel korte opgaven en aan het eind van ieder hoofdstuk meer gecompliceerde casusposities toegevoegd. Aan het slot van elk hoofdstuk zijn tevens standaardantwoorden opgenomen. Het boek speelt daarmee in op de teruggang in contacturen, die in veel opleidingen waarneembaar is. Achtereenvolgens komen aan de orde: de algemene bepalingen, de woonruimtebepalingen en de daarmee verbandhoudende huurprijsproblematiek, de bedrijfsruimtebepalingen met inbegrip van de huurprijsbepalingen. In een afzonderlijk hoofdstuk wordt ingegaan op het (nieuwe) procesrecht voor zover van belang voor het huurrecht. In het boek wordt tevens aandacht besteed aan het Overgangsrecht.

...n en andere professionals de mogelijkheid om hun kennis van het huurrecht (weer) op peil te brengen ... Samenvatting Hoofdlijnen in het Huurrecht - hoofdstuk 1-7 ... ... . Maar ook wo- en hbo-studenten om zicht te krijgen op de hoofdlijnen van het huurrecht. Hoofdlijnen in het huurrecht biedt een actueel en toegankelijk overzicht van een rechtsgebied dat voortdurend in beweging is. Hoofdlijnen in het huurrecht biedt een actueel en toegankelijk overzicht van een rechtsgebied dat voortdurend in beweging is. De wetgever komt regelmatig met nieuwe regelingen en de jurisprudentie ‒ in het bijzonder van d ... Samenvatting Hoofdlijnen in het huurrecht - Knoowy ... . De wetgever komt regelmatig met nieuwe regelingen en de jurisprudentie ‒ in het bijzonder van de Hoge Raad ‒ geeft nader richting aan de toepassing van de wettelijke bepalingen. Samenvatting Inleiding Privaatrecht, Goederenrecht Complete samenvatting voor het vak Woon- en Huurrecht & Goederenrecht Samenvatting Inleiding Privaatrecht Samenvatting Woon- en huurrecht & goederenrecht: Hoofdstuk 1-7 beknopt Arresten Woon- en Huurrecht & Goederenrecht - Samenvatting van veel arresten goederenrecht Samenvatting Hoofdlijnen in het Huurrecht - hoofdstuk 1-7 Hoofdlijnen in het huurrecht / druk 6 (Paperback). Dit studieboek over huurrecht is primair voor het (hbo- en universitair) onderwijs geschreven. De... Samenvatting Hoofdlijnen in het huurrecht en andere samenvattingen voor je studie, geschreven door studenten. Uitgebreide samenvatting van Hoofdlijnen in het huurrecht, 7e druk van A.M. Kloosterman, H.J. Rossel en J.P. van Stempvoort. ISBN: 97890130967... Wat is huurrecht? Het huurrecht betreft het samenstel van regels op het gebied van huur. Huur is de overeenkomst waarbij de verhuurder de verplichting op zich neemt aan de huurder een zaak of gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken, en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie (zie artikel 7:201 BW). Vaak wordt het huurrecht in verband gebracht met de verhuur van huizen of kamers. Hoofdlijnen in het huurrecht (Paperback). Hoofdlijnen in het huurrecht 9e druk is een boek van A.M. Kloosterman uitgegeven bij Wolters Kluwer. ISBN... Uitgebreide samenvatting (66 bladzijdes) gebaseerd op het boek Hoofdlijnen in het huurrecht 2017 (9e en laatste druk). De samenvatting is ingericht aan de hand van de onderwijsweken van het mastervak huurrecht aan de Radboud Universiteit. Het bevat ook (bijna) alle verplichte jurisprudentie. Alle hoofdstukken uit het boek staan vermeld in de samenvatting&comma ... Op deze pagina vind je s...