Gratis elektronische bibliotheek

Geconsolideerde Jaarrekening - Henk Fuchs

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: december 2009
BESTANDSGROOTTE: 12,78
ISBN: 9789001778200
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Henk Fuchs

Henk Fuchs boeken Geconsolideerde Jaarrekening epub zijn voor u beschikbaar na registratie op onze website

Omschrijving:

Geconsolideerde Jaarrekening behandelt na een inleiding de techniek van integrale consolidatie, de waarderingsmethoden voor deelnemingen en correctieboekingen. Het boek sluit af met het geconsolideerd kasstroomoverzicht, het overzicht totaalresultaat rechtspersoon en de zelfstandige filiaalboekhouding.Kenmerkend voor dit boek:- Korte theoretische uiteenzettingen.- Veel voorbeelden.- Per hoofdstuk een samenvatting en een zelftoets.- Register met vaktermen.De methode GeconsolideerdeJaarrekening bereikt de student gedegen voor op het gelijknamige SPD-examen. Het theorieboek sluit naadloos aan bij de nieuwe exameneisen. Daarnaast is een Opgaven- en een Uitwerkingenboek beschikbaar.

...* 1 jan 2017 herzien* Activa : Vaste activa - materiële vaste activa: 2: Geconsolideerde jaarrekening ... Consolidatie in Excel - Maak snel een geconsolideerde ... ... . Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2017; Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat over 2017; Geconsolideerd overzicht financiële positie per 31 december 2017; Mutatieoverzicht van het geconsolideerde eigen vermogen; Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2017; Toelichting bij de geconsolideerde ... De opleiding HBO Fiscale en geconsolideerde jaarrekening is bedoeld voor professionals die op HBO- ... Jaarrekening - Wikipedia ... ... De opleiding HBO Fiscale en geconsolideerde jaarrekening is bedoeld voor professionals die op HBO-niveau kennis willen opdoen op het gebied van jaarrekeningen. Zo is de opleiding bijvoorbeeld een goede keuze voor medewerkers van accountantskantoren en belastingkantoren en administrateurs in het MKB die zich op HBO-niveau willen verdiepen in de administratie rond de geconsolideerde jaarrekening. Geconsolideerde jaarrekening - Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening De effecten van de schattingswijzigingen zijn onderstaand weergegeven: Effect aanpassen rente Totaal van dotatie en vrijval bij oude rente, amovering leidingen 15.620.100 Totaal van dotatie en vrijval bij nieuwe rente, amovering leidingen 16.585.700 Geconsolideerde jaarrekening. Nadere toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening 21. Netto omzet. Met ingang van boekjaar 2018 past de vennootschap IFRS 15 'Inkomsten uit contracten met klanten' toe. Geconsolideerde jaarrekening. Geconsolideerde jaarrekening. Pagina delen. Ga direct naar.. Geconsolideerde jaarrekening; Geconsolideerde jaarrekening. Auteur: Dirk Braam; Functie: Opleiding: Bekijk CV. Over mij Mijn naam is Dirk Braam en sinds 2012 werkzaam binnen de controlepraktijk voor het MKB. de geconsolideerde jaarrekening van de in § 1 bedoelde moedervennootschap en het geconsolideerde jaar- en controleverslag over deze jaarrekening hoeven evenwel niet te worden openbaar gemaakt zoals voorgeschreven in de punten a) en b) wanneer zij reeds met toepassing van de artikelen 120 en 121 of van punt a) werden openbaar gemaakt in de taal of de talen als bedoeld in punt c). Geconsolideerde jaarrekening. Geconsolideerde balans; Geconsolideerde winst-en-verliesrekening; Geconsolideerd kasstroomoverzicht ; Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening; Grondslagen; Toelichting bij de geconsolideerde balans op 31 december 2019; Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen ; Toelichting bij de ......