Gratis elektronische bibliotheek

Geconsolideerde Jaarrekening - Henk Fuchs

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: december 2009
BESTANDSGROOTTE: 8,2
ISBN: 9789001778200
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Henk Fuchs

Henk Fuchs boeken Geconsolideerde Jaarrekening epub zijn voor u beschikbaar na registratie op onze website

Omschrijving:

Geconsolideerde Jaarrekening behandelt na een inleiding de techniek van integrale consolidatie, de waarderingsmethoden voor deelnemingen en correctieboekingen. Het boek sluit af met het geconsolideerd kasstroomoverzicht, het overzicht totaalresultaat rechtspersoon en de zelfstandige filiaalboekhouding.Kenmerkend voor dit boek:- Korte theoretische uiteenzettingen.- Veel voorbeelden.- Per hoofdstuk een samenvatting en een zelftoets.- Register met vaktermen.De methode GeconsolideerdeJaarrekening bereikt de student gedegen voor op het gelijknamige SPD-examen. Het theorieboek sluit naadloos aan bij de nieuwe exameneisen. Daarnaast is een Opgaven- en een Uitwerkingenboek beschikbaar.

...van een consolidatieplicht voor één of meerdere vennootschappen ... Consolidatie in Excel - Maak snel een geconsolideerde ... ... . Vervolgens dient bepaald te worden welke entiteiten meegeconsolideerd dienen te worden. Consolideren jaarrekening. Een geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld om het beeld te tonen van een volledige groep. Er wordt een beeld weergegeven van de groep alsof er geen de onderlinge (juridsche) relaties zijn verdwenen. Het beeld wordt weergeven alsof er één zelfstandige onderneming is. Dit betekent dat er eliminaties worden ... Jaarrekening 2016. G ... Jaarrekening - Wikipedia ... . Dit betekent dat er eliminaties worden ... Jaarrekening 2016. Geconsolideerde jaarrekening; Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening; Vennootschappelijke jaarrekening 2016; Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening; Overige gegevens; Aanvullende informatie . Stakeholders TMG; Toelichting geïntegreerde rapportage; Kwantitatieve doelstellingentabel ; GRI-tabel ; Begrippen ... Geconsolideerde jaarrekening. De Geconsolideerde jaarrekening bestaat uit de normale geconsolideerde jaarrekening, waarin de Enkelvoudige jaarrekening als een subdocument wordt binnengehaald: Het subdocument kan in één keer dichtgeklikt worden, waarna het niet in de Geconsolideerde jaarrekening opgenomen zal worden. VOORBEELD Mensinge 2 - 9471 HX Zuidlaren Postbus 71 - 9470 AB Zuidlaren T (050) 409 40 55 / 409 40 05 F (050) 409 52 04 E [email protected] Geconsolideerde Jaarrekening behandelt na een inleiding de techniek van integrale consolidatie, de waarderingsmethoden voor deelnemingen en correctieboekingen. Het boek sluit af met het geconsolideerd kasstroomoverzicht, het overzicht totaalresultaat rechtspersoon en de zelfstandige filiaalboekhouding. enkelvoudige jaarrekening - Tegenovergestelde van geconsolideerde jaarrekening; het gaat om de jaarrekening van een bedrijf dat een of meer dochterondernemingen heeft en deze als bezitting op de balans heeft staan. In de winst- en verliesrekening wordt het resultaat (of worden de resultaten) van de deelneming(en) apart vermeld. Een geconsolideerde jaarrekening is de jaarrekening van het moederbedrijf van een concern, waarin de resultaten van dochterondernemingen opgenomen zijn. Voor de manier waarop geconsolideerd dient te worden en of een dochteronderneming geconsolideerd mag worden, gelden bepaalde regels. ==Belgische wetgeving voor de geconsolideerde jaarrekening ... Met Consolidatie in Excel maak je snel de geconsolideerde jaarrekening van je bedrijf. Ik werkte ooit als corporate controller bij een bedrijf in de financiële sector. Het kostte de boekhouder van dat bedrijf de grootste moeite om snel een (voorlopige) geconsolideerde jaarrekening op te leveren. Consolideren is het samenvoegen van enkelvoudige jaarrekeningen tot één gezamenlijke geconsolideerde jaarrekening.Een geconsolideerde jaarrekening laat cijfers zien van een groep ondernemingen als ware het één onderneming. Het bij elkaar optellen van de posten in de balans en winst-en-verliesrekening van de diverse ondernemingen is hierbij niet voldoende. Geconsolideerde jaarrekening. Geconsolideerde financiële overzichten Geconsolideerde balans per 31 december 2019 (vóór resultaatbestemming) In miljoenen euro's Noot 2019 2018 : Activa : Vaste activa - materiële vaste activa: 2, 3: 8.766,5: 8.574,9 - investeringen in joint ventures: 5: Deze activa worden ingezet voor eigen gebruik; er is geen sprake van sub-leasing. De leaseverplichtingen zijn per 1 januari 2019 in de balans opgenomen. Voor een nadere ...