Gratis elektronische bibliotheek

Valsheid in geschrifte - Jacob Slavenburg

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: oktober 2016
BESTANDSGROOTTE: 5,79
ISBN: 9789462491793
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Jacob Slavenburg

Alle Jacob Slavenburg boeken die u van ons leest en downloadt

Omschrijving:

Wie waren de echte schrijvers van de evangeliën? Wie nam in de vroege kerk de beslissing over wat wel en niet in de Bijbel terechtkwam? Waarom mochten de apocriefe en gnostische evangeliën niet meer gelezen worden? Wat was de echte relatie tussen Jezus en Maria Magdalena? Pas generaties na Jezus' dood werden de evangeliën samen­gesteld door onbekende schrijvers met een eigen agenda. Die verhalen werden in de eerste eeuwen talloze malen 'verbeterd' om ze te laten sporen met nieuwe geloofsregels en uitgedachte dogma's. In dat proces werden zeer oorspronkelijke en vroege geschriften vernietigd. Valsheid in Geschrifte onthult op uiterst toegankelijke wijze de manier waarop bijbelteksten in de loop der eeuwen werden gemanipuleerd tot de vorm zoals wij die nu kennen. Verder geeft het inzicht in het vroegste christendom en de persoon Jezus, onder meer aan de hand van pas ontdekte bronnen.

...De onderwerpen spreken me ook zeer aan. Slavenburg gaat er (net als ik) vanuit dat bijvoorbeeld de bijbel en de beschrijvingen van het leven van Christus zoals we dat nu kennen "gekleurd" is door de interpretaties van vele mensen ... valsheid in geschrifte - Vertaling naar Frans ... ... . In artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht is valsheid van geschrifte omschreven als: "Hij die een geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk opmaakt of vervalst, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, wordt als schuldig aan valsheid in geschrift gestraft". In lid 2 van artikel 225 van het Wetboek van ... Vertalingen in context van "valsheid in geschrifte" in Nederlands-Engels van Reverso Context: Cheque fraude, diefstal, valsheid in geschrifte. Van valsheid in geschrifte is volge ... valsheid in geschrifte - Vertaling naar Engels ... ... . In lid 2 van artikel 225 van het Wetboek van ... Vertalingen in context van "valsheid in geschrifte" in Nederlands-Engels van Reverso Context: Cheque fraude, diefstal, valsheid in geschrifte. Van valsheid in geschrifte is volgens de wet sprake wanneer iemand een geschrift, dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk opmaakt of vervalst, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken. Vormen van valsheid in geschrifte: - Het vervalsen van handschriften, handtekeningen, uitkeringsformulieren ... Valsheid in authentieke en openbare geschriften, in handels- of bankgeschriften en de private geschriften (art. 194-197 Sw.) Valsheid in reispassen, machtigingen om wapens te dragen, arbeidsboekjes, reisorders en getuigschriften (art. 198-210 Sw.) Valsheid in telegrammen (art. 211-212 Sw.) Bij valsheid in geschrifte gaat het om het bewust misleiden van een ander met iets dat op schrift staat. Niet iedere vorm van misleiding is strafbaar. In artikel 225 Wetboek van Strafrecht wordt het als volgt verwoord: Valsheid in geschrifte is strafbaar gesteld in artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht (Sr.): "Hij die een geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk opmaakt of vervalst, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, wordt als schuldig aan valsheid in geschrift gestraft." Verzwarende omstandigheden. Valsheid in geschrifte kent ook een aantal verzwarende omstandigheden. Zoals vermeld in artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht krijgt iemand die schuldig is aan valsheid in geschrifte met een terroristisch oogmerk een maximumstraf die een derde hoger is dan bij 'normale' valsheid in geschrifte. Valsheid in geschrifte. Valsheid in geschrifte is strafbaar gesteld in artikel 225 van ons Wetboek van Strafrecht (hierna te noemen: WvSr). Kort gezegd betekent dit dat het strafbaar is om documenten te vervalsen. Door Marleen Velthuis (Stibbe Advocaten). In verreweg de meeste zaken in de praktijk van het ondernemingsstrafre...