Gratis elektronische bibliotheek

Valsheid in geschrifte - Jacob Slavenburg

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: oktober 2016
BESTANDSGROOTTE: 7,50
ISBN: 9789462491793
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Jacob Slavenburg

Alle Jacob Slavenburg boeken die u van ons leest en downloadt

Omschrijving:

Wie waren de echte schrijvers van de evangeliën? Wie nam in de vroege kerk de beslissing over wat wel en niet in de Bijbel terechtkwam? Waarom mochten de apocriefe en gnostische evangeliën niet meer gelezen worden? Wat was de echte relatie tussen Jezus en Maria Magdalena? Pas generaties na Jezus' dood werden de evangeliën samen­gesteld door onbekende schrijvers met een eigen agenda. Die verhalen werden in de eerste eeuwen talloze malen 'verbeterd' om ze te laten sporen met nieuwe geloofsregels en uitgedachte dogma's. In dat proces werden zeer oorspronkelijke en vroege geschriften vernietigd. Valsheid in Geschrifte onthult op uiterst toegankelijke wijze de manier waarop bijbelteksten in de loop der eeuwen werden gemanipuleerd tot de vorm zoals wij die nu kennen. Verder geeft het inzicht in het vroegste christendom en de persoon Jezus, onder meer aan de hand van pas ontdekte bronnen.

...zaken in de praktijk van het ondernemingsstrafrecht is de verdenking (ook) valsheid in geschrift als bedoeld in artikel 225 Sr ... valsheid in geschrifte - Vertaling naar Frans ... ... . De dagelijkse discussie gaat over vermoedelijk valse overeenkomsten en valse facturen, maar ook over opgemaakte rapporten en formulieren waarin mogelijk onjuistheden zouden zijn opgenomen. Wat de betrouwbaarheid betreft, worden uitgesloten de personen die zijn veroordeeld tot een strafrechtelijke sanctie of een gevangenisstraf van ten minste zes maanden wegens valsmunterij, valsheid in geschrifte, diefstal, afpersing, heling of misbruik van vertrouwen. Valsheid in geschrifte is het bewust namaken of aanpassen van documenten. Wanneer u verdacht wordt van een dergelijk feit, i ... valsheid in geschrifte - Vertaling naar Engels ... ... . Valsheid in geschrifte is het bewust namaken of aanpassen van documenten. Wanneer u verdacht wordt van een dergelijk feit, is het zeer aan te bevelen om u te laten bijstaan door een ervaren advocaat. Naast een zware straf kan het OM bij een veroordeling immers ook een aparte ontnemingsprocedure starten, om het voordeel verkregen door de fraude te ontnemen. Soorten valsheid in geschrifte In […] Valsheid in geschrifte Valsheid in geschrifte of schriftvervalsing is een begrip uit het recht. Valsheid in geschrifte is een strafbaar feit, waarvan sprake is wanneer de valsheid gepaard gaat aan bedrieglijke inzichten en betrekking heeft op welbepaalde documenten die volgens de wet een zekere geloofwaardigheid genieten. valsheid in geschrifte. Valsheid in geschrifte melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl. Het valselijk opmaken of vervalsen van een geschrift is strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht, indien men het oogmerk heeft om het als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken. Met andere woorden: het vervalsen en gebruiken van geschriften is een strafbaar feit. "valsheid in geschrifte" Vertaald van Nederlands naar Engels inclusief synoniemen, uitleg en gerelateerde woorden valsheid in geschrifte translation in Dutch-French dictionary. nl Deze gegevens mogen aan niemand anders worden medegedeeld dan aan de personen die ambtshalve in Zwitserland, in de Lid-Staten of bij de Commissie van de Europese Gemeenschappen ervan kennis moeten nemen met het oog op de uitvoering van de onderhavige overeenkomst, behalve in geval van bedrog of valsheid in geschrifte in de zin ... Valsheid in geschrift(e) of schriftvervalsing is een begrip uit het recht. Valsheid in geschrifte is een strafbaar feit, waarvan sprake is wanneer de valsheid gepaard gaat aan bedrieglijke inzichten en betrekking heeft op welbepaalde documenten die volgens de wet een zekere geloofwaardigheid genieten.Een valse vermelding op een factuur kan strafbaar zijn, een valse bewering in een liefdesbrief ... Duo veroordeeld voor onder andere valsheid in geschrifte . Arnhem, 29 maart 2018 De rechtbank veroordeelt een 43-jarige man uit Arnhem tot een gevangenisstraf van 2 jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk, en een deels voorwaardelijke geldboete van 2.500 euro. Hij maakte zich schuldig aan verschillende ... Valsheid in geschrifte kan ook digitaal gepleegd worden. Wie via de computer aangifte inkomstenbelasting doet, kan dus ook voor valsheid in geschrifte worden vervolgd. Het belastingrecht kent daarnaast nog een eigen strafbaarstelling voor valsheid in geschrifte. 3.1 Bewijsbestemming. Valsheid in Geschrifte Melden Meld.nl stimuleert Burgers en Bedrijven om te Melden. Een Prima Zaak! Wetboek van Strafrecht Suriname. Boek II Titel XII. Valsheid in geschriften. TITEL XII. VALSHEID IN GESCHRIFTEN Art. 278. Hij die een geschrift waaruit enig recht, enige verbintenis of enige bevrijding van schuld kan ontstaan, of dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk opmaakt of ver-valst, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te ... Drie aanhoudingen voor valsheid in geschrifte Laatste update: 07-02-2017 | 13:07. Nieuw-Buinen - De politie heeft dinsdagochtend drie inwoners van Nieuw-Buinen, een 56-jarige man en twee vrouwen van 55 en 44 jaar, aangehouden op verdenking van valsheid in geschrifte. Valsheid in geschrifte Als (startende) ondernemer dient u voor eventuele vergunningen of voor bepaalde overeenkomsten officiële documenten over te dragen. Zo dient u bij het aangaan van een huurovereenkomst voor uw bedrijfspand aan een bepaalde inkomensnorm te voldoen en dient u als startende ondernemer vaak diploma's (als bewijs dat u bekwaam bent) te laten zien. ik ga sowieso volgende week aangifte doen.van valsheid in geschrifte tegen zorg en zekerheid. volgende week komen ze mijn huis leeghalen. ik heb nu geld geleend van mensen om dat te voorkomen. maar het had sowieso niet zover moeten komen. want van arkel luisterd totaal niet naar me en geven me ook geen antwoord als ik vragen heb over het dossier. Valsheid in Geschrifte onthult op uiterst toegankelijke wijze de manier waarop bijbelteksten in de loop der eeuwen werden gemanipuleerd tot de vorm zoals wij die nu kennen. Verder geeft het inzicht in het vroegste christendom en de persoon Jezus, onder meer aan de hand van pas ontdekte bronnen....