Gratis elektronische bibliotheek

VAN REGENTEN EN PATIENTEN - Joost Dankers

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 10,44
ISBN: 9789053522745
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Joost Dankers

De beste pdf van VAN REGENTEN EN PATIENTEN die u hier kunt vinden

Omschrijving:

In dit rijk geïllustreerde boek wordt de geschiedenis van de Willem Arntsz Stichting geplaatst tegen de achtergrond van veranderingen in de psychiatrie en maatschappelijke opvattingen over de zorg voor geestelijk gestoorden in het algemeen. Na een korte inleiding over vooroorlogse ideeën,over geestelijke gezondheidszorg en ontwikkelingen binnen de Stichting wordt ingegaan op d e periode na 1945, een nog nauwelijks ontgonnen terrein in de geschiedschrijving van de psychiatrie. Daarbij wordt afzonderlijke aandacht besteed aan de Dr Henri van der Hoeven Kliniek die in 1955 op initiatief van de psychiaterjurist Pieter Baan werd opgericht. Deze kliniek vervulde een voortrekkersrol in de ontwikkeling van de forensische psychiatrie: geestelijk gestoorde criminelen die verminderd toerekeningsvatbaar waren dienden behandeld te worden in plaats van gestraft. Er wordt een levendig beeld geschetst van de behandeling van de ter beschikking gestelde, de ontwikkelingen daarin en de veranderende maatschappelijke opvattingen over de terbeschikkingstelling. Een nieuwe vorm van zorg ontstond in de jaren zestig met de oprichting van een speciale afdeling voor zwakzinnigen, Dennendal. Voor velen is de geschiedenis van Dennendal getekend door conflicten die het in de eerste helft van de jaren zeventig meemaakte. Zij worden beschreven in de context van de democratiseringsbeweging en tegencultuur van de jaren, zestig, Nagegaan wordt in hoeverre opvattingen over verzorging en behandeling van zwakzinnigen, destijds inzet van het conflict, in een later stadium zijn beklijfd. Met een voorwoord van prgf dr. R Schnabel, hoogleraar geestelijkegezondheidszorg.

...ek en Dennendal. [J Dankers; A A M van der Linden; Paul Schnabel] PDF | On Jan 1, 1998, H ... Gasthuis en ouderenzorg door de eeuwen heen | Mens en ... ... .E. Koelewijn published J. Dankers, J. van der Linden, Van regenten en patiënten. De geschiedenis van de Willem Arntsz stichting. Huis en Hoeve, Van der Hoevenkliniek en ... De Willem Arntsz Hoeve is een voormalig psychiatrisch zorgcomplex aan de Dolderseweg bij de Nederlandse plaats Den Dolder.Van de bebouwing van dit 'Buitengesticht' is het grootste deel nog aanwezig. De Willem Arntsz Stichting met een vestiging aan de Agnietenstraat in de stad Utrecht k ... J. Dankers, J. van der Linden, Van regenten en patiënten ... ... . De Willem Arntsz Stichting met een vestiging aan de Agnietenstraat in de stad Utrecht kocht in 1905 grond voor een Willem Arntsz Hoeve uit de overtuiging dat een meer doeltreffende genezing van de ... Regenten waren de bestuurders van de Nederlandse steden in de 17e eeuw en de 18e eeuw.De macht was daar in handen van regentenfamilies, die vaak elkaar de bal toespeelden. De burgemeesters van Amsterdam bijvoorbeeld, die elkaar benoemden, maar ook de staten en Gedeputeerde Staten van de provincies, die eveneens in handen waren van een klein aantal families. Ze stonden voortaan onder het bestuur van regenten en regentessen die voor de leiding een binnenvader benoemde en voor de verpleging een binnenmoeder. Een binnenvader hield toezicht op het personeel, het ziekenbezoek en de gebouwen terwijl een binnenmoeder belast was met toezicht op het vrouwelijke personeel en daarbij werd geholpen door een zaalmoeder. Een regentenstuk of regentessenstuk was een type schilderij in Nederland in de 17e en 18e eeuw waarop de regenten (bestuurders) van een liefdadigheidsinstelling of gilde zijn afgebeeld. Dit type groepsportret hing doorgaans in de regentenkamer, de bestuurskamer waar de regenten bijeen kwamen om te vergaderen.. De regenten of voorlieden van liefdadigheidsinstelling (zoals een weeshuis ... Huisarts en redacteur in coronatijd. De Armen de Poth heeft er veel baat bij dat regenten vanuit hun beroep ervaringen aandragen die van belang zijn bij het functioneren van de oude liefdadigheidsinstelling en het eigentijdse hofje. Juist nu zich volkomen nieuwe situaties voordoen die ook in de toekomst zullen doorwerken. VAN REGENTEN EN PATIENTEN: 9789053522745: Books - Amazon.ca. Skip to main content. Try Prime EN Hello, Sign in Account & Lists Sign in Account & Lists Orders Try Prime Cart. Books Go Search Best Sellers Gift Ideas New ... VAN REGENTEN EN PATIENTEN on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers. Skip to main content. Try Prime Hello, Sign in Account & Lists Sign in Account & Lists Orders Try Prime Cart. Books. Go Search Today's Deals Best Sellers Find ... regenten Uit de koopliedenstand ontstane groep van voornamelijk stedelijke bestuurders, die zich in de tweede helft van de zeventiende eeuw in sociaal opzicht losmaakten van de burgerij en een nagenoeg gesloten eigen maatschappelijke stand gingen vormen. J. Dankers, J. van der Linden, Van regenten en patiënten. De geschiedenis van de Willem Arntsz stichting. Huis en Hoeve, Van der Hoevenkliniek en Dennendal . By H.E. Koelewijn. Topics: History of Low Countries - Benelux Countries, DH1-925 ... Moore v. Regenten van de Universiteit van Californië was e...