Gratis elektronische bibliotheek

Militair Geweld, Burgerlijke Verantwoordelijkheid - Michiel Baud

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 11,5
ISBN: 9789012092753
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Michiel Baud

U vindt de pdf van het boek Militair Geweld, Burgerlijke Verantwoordelijkheid hier

Omschrijving:

Argentijnse en Nederlandse perspectieven op het militaire bewind in Argentinië (1976-1983)Militair geweld, burgerlijke verantwoordelijkheid beoogt de historische achtergrond en context te schetsen van de politieke functies die de heer Jorge Zorreguieta vervulde tijdenshet militaire bewind in Argentinië in de periode 1976-1983. Het rapport bestaat uit drie delen.In het eerste deel wordt gekeken naar de achtergronden en de gevolgen van het militaire ingrijpen in de Argentijnse politiek in deze periode. Daarbij wordt speciale aandacht besteed aan de rol die burgers speelden bij de staatsgreep en het daarop volgende militaire bestuur. In een apart hoofdstuk wordt de rol van Jorge Zorreguieta beschreven.In het tweede deel staan de mensenrechten centraal. Na een beschrijving van de schendingen van de mensenrechten in de periode van het militaire bestuur, volgt een hoofdstuk over de binnenlandse en buitenlandse kritiek op de militaire terreur. Vervolgens wordt beschreven hoe in Argentinië na 1983 is omgegaan met deze geschiedenis.Het laatste deel analyseert de discussie die in deze periode in Nederland werd gevoerd ten aanzien van het militaire bewind in Argentinië. Om de Nederlandse beoordeling van het Argentijnse verleden van vandaag de dag te begrijpen, is het nodig om enig inzicht te hebbenin de toenmalige Nederlandse houding tegenover het militaire bewind.Het rapport wordt besloten met een conclusie waarin de in dit rapport verschafte informatie gebruikt wordt om tot een oordeel te komen over de periode van het Argentijnse militaire bestuur van 1976 tot 1983 en de rol die Jorge Zorreguieta daarin heeft gespeeld. Daarbij wordt ook aandacht gevraagd voor de criteria die bij zo'n oordeel een rol spelen.Het boek besluit met een reactie van Jorge Zorreguieta op de bevindingen van de auteur.

...f een militair zakboekje; het overzicht van H ... wetten.nl - Regeling - Inkomstenbesluit militairen ... ... . Ringoir, Vredesgarnizoenen van 1715 tot 1795 en 1815 tot 1940 (aanwezig aan de balie). Wanneer men ongeveer de legerplaats weet van de persoon, is zoeken via deze weg ook nog mogelijk. Het rapport van de Amsterdamse hoogleraar M. Baud over de vader van Máxima Zorreguieta, de verloofde van kroonprins Willem-Alexander, ,,verhult en minimaliseert'' de werkelijke rol van ... De Indië-veteraan Joop Hueting doorbrak ... Militair geweld, burgerlijke verantwoordelijkheid ... ... ... De Indië-veteraan Joop Hueting doorbrak in 1969 op de televisie het 'grote zwijgen' over Nederlands militair geweld in Indonesië. Foto ANP. Mede door de maatschappelijke desinteresse en gebrekkige nazorg zwegen de Indië-veteranen na 1949 twintig jaar lang nagenoeg volledig over het extreme Nederlandse geweld. 5 Voor de toepassing van de hoofdstukken 5, 7, 8, 9 en 10, alsmede de artikelen 39, tweede lid, onderdelen a, f en g, 39a, aanhef en onderdeel e, 44, 49, 126b, 126d tot en met 126f, 130, 134 en 144 tot en met 148, wordt onder «militair» mede begrepen hij die bij het Ministerie van Defensie op grond van artikel 6 van het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie is aangesteld in burgerlijke ... Spread the loveActies van burgerlijke ongehoorzaamheid maken al jaren deel uit van de campagnes van Vredesactie. Daarnaast geeft Vredesactie vorming en training aan groepen die acties van burgerlijke ongehoorzaamheid opzetten.'Burgerlijke ongehoorzaamheid' is een term met een lange traditie en een specifieke morele betekenis. De term wordt echter op uiteenlopende manieren gehanteerd en ... Voormalig militair veroordeeld voor o.a. bedreiging ex-vriendin en verboden wapenbezit. ... Gebruik van geweld als militair ... houdt de militaire kamer rekening met de omstandigheid dat de man de schuld grotendeels buiten zichzelf legt en weinig verantwoordelijkheid voor zijn handelen lijkt te nemen. Militair geweld was ook het belangrijkste middel waarmee Nederlanders een groot koloniaal rijk veroverden en probeerden te behouden. Nu oordelen de Nederlanders hierover negatiever dan in die tijd. ... Vanaf 2006 kreeg Nederland de verantwoordelijkheid om dit voor elkaar te krijgen in de provincie Uruzgan. waarvoor burgerlijke autoriteiten uiteindelijk de verantwoordelijkheid moeten dragen. Het bewerkstelligen van externe veiligheid door middel van militaire acti‐ viteiten en diensten is daarbij maar een tussenfase ter voorbereiding van een ideale burgerlijke samenleving of dient minstens daaraan ondergeschikt te zijn. In dit model zie je dat het geweld steeds terugkomt. Het wordt een 'spiraal' genoemd, want het geweld wordt steeds heftiger als het vaker voorkomt. In het plaatje hieronder zie je de vijf situaties van het model. Fase 1: het begint Als er in tijdens een ruzie een keer geweld plaatsvindt schrikken de partners vaak heel erg. Militaire overgangsraad Soedan gebruikt opnieuw geweld tegen oppositie. ... dat gecontroleerd wordt door de Soedanese overheid, legt de verantwoordelijkheid voor de verwondingen bij de onbetrouwbaarheid van de opposanten zelf: ... na onderhandelingen tussen militairen en de burgerlijke oppositie. De Militaire Overgangsraad (TMC) ... In aanloop naar de Egyptische verkiezingen staan in Caïro de barricades weer in brand. Demonstranten worden gedood of verwond. Activisten en politici leggen de schuld bij de militaire raad. Militair geweld, burgerlijke verantwoordelijkheid: Argentijnse en Nederlandse perspectieven op het militaire bewind in Argentinië (1976-1983). 's- Gravenhage: Sdu Uitgevers, 2001. GRUNBERG, ARNON Lunes azules / Arnon Grunberg; trad. del neerlandés: Julio Laat ik voorop stellen dat ik het volstrekt eens ben met al diegenen die vinden dat militair geweld nooit een ... en tussen burgerlijke ... van verantwoordelijkheid en ... Militairen geboren voor 1900. Zoekt u informatie over iemand die voor 1900 is geboren? Het Centraal Bureau voor Genealogie en het Nationaal Archief (NA) zijn de belangrijkste bronnen voor genealogisch onderzoek naar militairen van de landmacht geboren voor 1900. In het NA bevinden zich onder meer verschillende series stamboeken, waarin de staten van dienst staan....