Gratis elektronische bibliotheek

Over het koningschap - T. van Aquino

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 9,69
ISBN: 9789039107263
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: T. van Aquino

Veel plezier met het gratis lezen van Over het koningschap T. van Aquino epub-boeken

Omschrijving:

De beroemde middeleeuwse wijsgeer en theoloog Thomas van Aquino, bijgenaamd doctor angelicus, leefde van ca. 1225 tot 1274. Hij is de voornaamste vertegenwoordiger van de scholastiek en schreef een groot aantal werken, onder welke omvangrijke Summa theologiae en de Summa contra gentiles. Deze vlot leesbare tekst is zo interessant, omdat men er in een notedop de gehele politieke filosofie van de hoogscholastiek in terugvindt. Het geschrift bevat bovendien talloze elementen van de algemene Thomasische wijsbegeerte en is om deze reden onmisbaar bij iedere studie naar Thomas' denken.

...DENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-Gravenhage, 15 september 2000 ... Het Koninkrijk van God? Wat is dat? - EO Visie ... . Het koningschap. Inleiding Koningschap [Sparta] - Het koningschap was de staatsvorm van het oude Sparta. Terwijl in vrijwel alle andere Griekse stadstaten de monarchie verdwenen was, werd Sparta tot in de hellenistische tijd geregeerd door koningen. == Twee koningen == Aan het hoofd van de Spartaanse staat stonden twee koningen, een uit het geslacht van de Agiad... Wat houdt een ceremonieel koningschap in? Een bespreking van de voorstellen van de PVV en de PvdA, alsmede van de Zweedse ... PDF Wat houdt een ceremonieel koningschap in ... ... Wat houdt een ceremonieel koningschap in? Een bespreking van de voorstellen van de PVV en de PvdA, alsmede van de Zweedse situatie mr. drs. S. de Lint1 De laatste maanden is de discussie over het koningschap opgelaaid. Verschillende politieke partijen kondigden voorstellen aan, er werden conferenties en lezingen georganiseerd en het kabinet werd Over het koningschap zegt hij: "Het is een kwestie van aarzelen of je het kunt en of je bereid bent je er heel intensief en heel lang op voor te bereiden, om het uiteindelijk goed te kunnen doen. Het koningschap Inleiding. Een van de kenmerken van het Nederlandse constitutionele bestel is het vermogen om "zonder dramatische schokken" ingrijpende veranderingen in de maatschappij, tussen staat en maatschappij en in de staat zelf op te vangen (1). Het verdient aanbeveling een duidelijk onderscheid te maken tussen enerzijds woordvoering namens de minister-president, op grond van diens verantwoordelijkheid voor zowel de wijze waarop het koningschap wordt vervuld als voor de bewaking van de persoonlijke levenssfeer, en anderzijds de woordvoering namens de leden van het koninklijk huis wanneer vragen rijzen over privégedragingen waardoor ... Beatrix draagt 'met het grootste vertrouwen' het koningschap over aan haar zoon, 'de Prins van Oranje'. 'Hij en Prinses Máxima zijn ten volle op hun toekomstige taak voorbereid. Daarin valt op dat zij over het koningschap spreekt als een ambt. Een ambt dat je weliswaar door geboorte in de schoot krijgt geworpen, maar dat je, al dan niet, aanvaardt. Het was D66-fractievoorzitter De Graaf die dit voorjaar de moedige aanzet tot de discussie over het koningschap gaf. Niet de monarchie als zodanig was in zijn ogen aan de orde - hoewel de ... 33 en Hij zal over het huis van Jakob koning zijn tot in eeuwigheid en aan zijn koningschap ...