Gratis elektronische bibliotheek

De opvoeding van het kind - Rudolf Steiner

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: maart 2019
BESTANDSGROOTTE: 5,55
ISBN: 9789490455781
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Rudolf Steiner

U vindt de pdf van het boek De opvoeding van het kind hier

Omschrijving:

Met dit boekje heeft Rudolf Steiner de grondslag gelegd voor alle opvoeding. Telkens weer verwijst hij in zijn latere werk hiernaar. Willen we een kind juist opvoeden, dan moeten we leren inzicht te krijgen in het wezen van het kind. Steiner heeft de inhoud van zijn voordrachten over opvoeding zelf op schrift gesteld in dit boekje. Hier worden ons stevige handvatten aangereikt om ons dat inzicht te verwerven.

...ngrijk in de opvoeding van je kind. En welke opvoedmethode gebruik je? Wat kun je doen als je kind faalangst heeft? Hier kun je alles vinden over de de opvoeding van je kind ... De opvoeding en gezondheid van je kind - GGD Fryslân ... . Plus: informatie over seksuele opvoeding, gameverslaving en pesten. Tijdens het eten van tafel gaan, de een wil het niet, de ander vindt het geen probleem. Dat is een keuze die jullie zelf als gezin maken. Toch willen veel ouders graag dat hun kind blijft zitten zolang ze niet klaar zijn met eten, maar dit lukt niet altijd. Het belang van het kind is hun allereerste zorg. Lid 2 Om de toepassing van de in dit Verdrag genoemde rechten te waarborgen en te bevorderen, verlenen de Staten die parti ... bol.com | Het einde van de opvoeding | 9789026318375 | Jan ... ... . Het belang van het kind is hun allereerste zorg. Lid 2 Om de toepassing van de in dit Verdrag genoemde rechten te waarborgen en te bevorderen, verlenen de Staten die partij zijn passende bijstand aan ouders en wettige voogden bij de uitoefening van hun verantwoordelijkheden die de opvoeding van het kind betreffen, en waarborgen zij de ... Benader iets dus positief. Geef een compliment als je kind luistert. Vertel wat de gevolgen zijn als je kind zich niet aan de regels houdt. Als je kind niet luistert, dan moet je ingrijpen. Tip 9: Blijf realistisch. Blijf realistisch. Je mag redelijk gedrag van een kind verwachten, maar verwacht niet dat je kind perfect is. Tip 10: Doe iets samen Een warme opvoeding met veel autonomieondersteuning en weinig structuur, de kenmerken van een laissez-faire opvoeding, staat tegenover een opvoeding met veel regels en structuur, het meer controlerend opvoeden van het kind en het weinig uiten van warmte en liefde naar het kind, de zogenaamde autoritaire opvoeding. 5 kenmerken van een goede opvoeding. Opvoeding en het ouderschap blijven nou eenmaal een opstapeling van verwarring, twijfel, fouten en angst. Maar je blijft het iedere dag weer proberen om je kinderen zo goed mogelijk te begeleiden naar volwassenheid. En dat gaat je toch écht goed af! Deze vijf stappen zijn de basis van een goede opvoeding. Het hier besproken boek is misschien wel de meest toegankelijke weergave van Steiners ideeën over opvoeding en onderwijs. Het is een (door hemzelf gemaakte) uitwerking van voordrachten die hij in 1906 en 1907 heeft gegeven, wat is uitgebracht als 'de opvoeding van het kind'. Voor al je vragen over de zorg opvoeding of gezondheid van je kind kun je tijdens het inloopspreekuur, bij ons terecht. Verdragstekst. De Staten die partij zijn, eerbiedigen de verantwoordelijkheden, rechten en plichten van de ouders of, indien van toepassing, van de leden van de familie in ruimere zin of de gemeenschap al naar gelang het plaatselijk gebruik, van wettige voogden of anderen die wettelijk verantwoordelijk zijn voor het kind, voor het voorzien in passende leiding en begeleiding bij de uitoefening ... Online vertaalwoordenboek. DE:opvoeding van het kind. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004. In de opvoeding van je kind kom je voor een hoop uitdagingen te staan: hoe ga je om met peuterpuberteit? Wanneer geef je straf en wanneer beloning? Elk kind is anders en geen opvoeding is perfect.Toch zijn er een aantal richtlijnen om je aan vast te houden. Deze do's en don'ts helpen je op weg. Soms is het nodig om je kind te straffen voor wat hij heeft gedaan. Het straffen van je kind mag in geen geval het belangrijkste element van de opvoeding worden. Hoe ga je om met waarschuwen en straff...