Gratis elektronische bibliotheek

PM-reeks - Professioneel pedagogisch handelen - Gerbert Sipman

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: juli 2009
BESTANDSGROOTTE: 6,71
ISBN: 9789024418299
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Gerbert Sipman

De beste pdf van PM-reeks - Professioneel pedagogisch handelen die u hier kunt vinden

Omschrijving:

Lig je ook wel eens wakker van dat ene kind? Ben je dan aan het piekeren wat je kunt doen om het gedrag van dat kind te verbeteren? Vind je je werk minder leuk omdat het gedrag van dit kind zo heftig is? In dit boek staat omgaan met kinderen met gedragsproblemen centraal.Veel professionele opvoeders geven aan dat de gedragsproblematiek toeneemt. Het omgaan met dit gedrag vraagt veel van hun kwaliteiten. Professioneel pedagogisch handelen, biedt een fundament om op een professionele manier om te gaan met kinderen met gedragsproblemen. Op basis van een theoretisch kader wordt beschreven hoe je gedragsproblemen kunt voorkomen en indien nodig kunt verminderen. Dit boek richt zich op het versterken van je pedagogisch inzicht om van daaruit op een goede manier professioneel te handelen. Het boek bevat veel praktische tips die direct toepasbaar zijn in de beroepspraktijk.Dit praktijkgerichte basisboek is bestemd voor studenten en professionals die in een professionele setting omgaan met (groepen) kinderen.Gerbert Sipman heeft ruime ervaring als leerkracht en intern begeleider in het reguliere onderwijs en het speciaal onderwijs, waar hij veel werkte met kinderen met gedragsproblemen. In dit boek legt hij de relatie tussen deze praktijkervaring en de theorie. Momenteel is hij als docent pedagogiek verbonden aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (Pabo Arnhem).

...afsluiting is er een persoonlijk coachingsgesprek ... Professioneel pedagogisch handelen - Bibliotheek.nl ... . De uitgangspunten van deze training zijn de primaire taken van de pedagogisch beleidsmedewerker: (1) Ontwikkelen en invoeren van het pedagogisch beleid en (2) Coachen van pedagogisch medewerkers bij hun ... Professioneel pedagogisch handelen. Gerbert Sipman. augustus 2014; 9789046904213; 1; Meer samenvattingen voor studieboek. Samenvatting Professioneel Pedagogisch Handelen. Samenvatting Samenvatting Professioneel pedagog ... bol.com | PM-reeks artikelen kopen? Alle artikelen online ... . Samenvatting Samenvatting Professioneel pedagogisch handelen . Alles voor dit studieboek (10) Meer vakken ... die erop gericht zijn een verantwoord pedagogisch klimaat te creëren, waarbij het individuele kind met ouders in relatie tot de opvanglocatie, centraal staat. Dit vanuit de eigenheid van elke werksoort en opvanglocatie. Methodisch handelen; algemene principes Methodisch handelen is een kenmerk van professioneel handelen. Veel professionele opvoeders geven aan dat de gedragsproblematiek toeneemt. Het omgaan met dit gedrag vraagt veel van hun kwaliteiten. Professioneel pedagogisch handelen, biedt een fundament om op een professionele manier om te gaan met kinderen met gedragsproblemen. Professioneel pedagogisch handelen | Gerbert Sipman. omgaan met probleemgedrag in opvoedingssituaties. Zet op mijn lijst . Veel professionele opvoeders ervaren dat de gedragsproblematiek onder kinderen en jongeren toeneemt. Daarmee omgaan, vraagt veel van hun kwaliteiten. De pedagogische component wordt min of meer veronachtzaamd, omdat men ten onrechte veronderstelt dat deze niet helpt bij die kennisoverdracht en daarom in het VO ondergeschikt is. In de dagelijkse praktijk blijken docenten moeite te hebben om de pedagogische component goed te definiëren en deze om te zetten in pedagogisch handelen. In de code staat het handelen van de professional in voor toetsing vatbare vorm, en wordt verwoord waar het professionele handelen precies om gaat . De beroepscode geeft richtlijnen voor het professionele handelen van de Hypnotherapeut als zorgverlener van Complementaire Zorg. 13. Pedagogisch medewerkers zijn in staat om te handelen als professionele opvoeders 4 altijd 3 regelmatig 2 soms 1 nooit Pedagogisch medewerkers geven feedback op elkaars professionele handelen tijdens gezamenlijke diensten. 4 3 2 1 Pedagogisch medewerkers werken nauwgezet volgens de methodiek en zijn zich bewust van hun professionele handelen. professioneelbn professioneel [profɛʃoˈnel] 1 behorend bij een beroep;= beroeps De picknick wordt verzorgd door professionele koks. Bron: nl.thefreedictionary.com Betekenis van professioneel toevoegen. Professioneel pedagogisch handelen,/i> richt zich op studenten pabo, lerarenopleidingen, Pedagogiek, SPH en professionals die in een professionele setting omgaan met (groepen) kinderen. Gerbert Sipman heeft ruime ervaring als leerkracht en intern begeleider in het reguliere onderwijs en het speciaal onderwijs. Door pedagogisch handelen verbindt een leraar de persoonlijke, sociale en morele ontwikkeling van leerlingen met het cognitieve leren. Het bevorderen van sociale veiligheid en het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag, is echter niet voor iedere leerkracht even gemakkelijk en helaas zijn er ook voorbeelden van leerkrachten/scholen die onvoldoende maatregelingen nemen of handelingsverlegen ... die voorschrijven hoe je als professioneel werkende pedagogisch medewerker moet handelen en hoe je je tijdens je werk gedraagt. De beroepscode biedt je zekerheid, zodat je weet watje wel moet doen, en wat niet. In feite legt de beroepsgroep met de beroepscode zichzelf een aantal regels op. Maar de beroepscode zorgt er ook voor De bekwaamheidseisen voor de leraar primair onderwijs (groepsleraar) Geplaatst op 24 april 2017. 2.1 — BEKWAAMHEID EN KWALIFICATIE Definitie. Een bekwame leraar is een leraar die heeft aangetoond dat hij met zijn vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische kennis en kunde zijn werk als leraar en als deelnemer aan de professionele onderwijsgemeenschap die hij samen met zijn collega's ......