Gratis elektronische bibliotheek

Kinderen met leerproblemen - Roel de Groot

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 6,2
ISBN: 9789041701190
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Roel de Groot

U kunt het boek Kinderen met leerproblemen downloaden in pdf epub-formaat na gratis registratie

Omschrijving:

Kinderen met leerproblemen hebben het moeilijk. Achter hun problemen liggen vaak onzichtbare ontwikkelingsstoornissen. Deze worden minder makkelijk getolereerd dan zichtbare. Ouders die ontdekken dat hun kind een leerprobleem heeft voelen zich veelal voor een zware taak gesteld. Zij kunnen daarbij wel wat hulp gebruiken, ook al omdat leermoeilijkheden vaak gepaard gaan met gedragsproblemen. Het is nuttig te weten wat er in een leerprobleem verborgen kan zijn, hoe het komt dat kinderen soms zo afwijkend reageren en wat de direct betrokken opvoeders samen met de school kunnen doen. Dit boek behandelt problemen die invloed kunnen hebben op het leergedrag en het sociaal-emotioneel functioneren van kinderen, zoals ADHD, dyslexie en dyscalculie en minder bekende, zoals ASS/PDD-NOS, epilepsie, DCD en NLD. In deze herziene uitgave zijn de moderne ontwikkelingen binnen de orthopedagogiek opgenomen. Ook worden de neuropsychologie en het begrip 'executieve functies' besproken.

...n klasgenoten. ... Dit is de oudervereniging voor ouders van kinderen met een leer- of gedragsstoornis ... Gedrag- en leerproblemen bij kinderen - Mentaal Beter ... . Kinderen met leerproblemen hebben het moeilijk. Achter hun problemen liggen vaak onzichtbare ontwikkelingsstoornissen. Deze worden minder makkelijk getolereerd dan zichtbare. Ouders die ontdekken dat hun kind een leerprobleem heeft voelen zich veelal voor een zware taak gesteld. Zij kunnen daarbij wel wat hulp gebruiken, ook al omdat leermoeilijkheden vaak gepaard gaan met gedragsproblemen ... Hulp bij leerproblemen. Er is steeds eerder en vaker behoefte aan professioneel onderzoek en passe ... Home - Hulp voor kinderen met leerproblemen ... ... Hulp bij leerproblemen. Er is steeds eerder en vaker behoefte aan professioneel onderzoek en passend advies over leerproblemen bij kinderen en jongeren om verdere (leer)problemen te voorkomen. Ziet u een kind dat problemen heeft met leren, concentreren, plannen of het verwerken van informatie? Vereniging van ouders van normaalbegaafde kinderen met leerproblemen sinds 1989. De drukkingsgroep van ouders van normaalbegaafde kinderen met leerproblemen, opgericht onder impuls van koningin Fabiola. Voor info en vragen over leerproblemen kunt u bij ons terecht. Afstandsonderwijs is een ramp voor kinderen die moeite hebben met plannen. Die waarschuwing geven twee grote huiswerkbegeleidingsbureaus in Delft. ,,Vooral kinderen met leerproblemen dreigen in de ... Algemene tips en strategieën bij leerproblemen Leerproblemen zijn van invloed op de gehele ontwikkeling van het kind. Kinderen met leerproblemen kunnen als gevolg van deze problemen ook sociaal-emotionele problemen en gedragsproblemen ondervinden. Andersom kunnen leerproblemen ook ontstaan door sociaal-emotionele problemen en gedragsproblemen. Er bestaat een verschil tussen leerproblemen en ... Kinderen met ADHD hebben door hun aandachtstoornis vaak moeite hun gedrag te reguleren. Leerproblemen kunnen voor frustratie en daardoor gedragsproblemen zorgen. Ook een angststoornis of autismespectrumstoornis kan leiden tot gedragsproblemen. Begeleiding bij leerproblemen . Sommige kinderen en jongeren hebben extra ondersteuning nodig tijdens hun leerproces. Ze hebben bijvoorbeeld moeite met lezen, spellen, rekenen of om zich te concentreren op hun werk. Scholen hebben niet altijd de tijd en middelen om voldoende aandacht te besteden aan de individuele ontwikkeling van deze leerlingen. Leerstoornissen of primaire leerproblemen doen zich specifiek voor binnen de context van het onderwijs. Men vermoedt dat ze erfelijk zijn en dat personen met leerstoornissen bepaalde neurologische afwijkingen bezitten. Kinderen met leerstoornissen beschikken gewoonlijk over een normale intelligentie. Kinderen met leerproblemen. Kinderen met leerproblemen hebben meestal een normale of meer dan normale intelligentie. Maar ze hebben het moeilijk om te benoemen wat ze weten. Aangezien ze problemen hebben om bepaalde onderwerpen te leren, voelen ze zich vaak gefrustreerd en geërgerd. Welkom bij Remedial Teaching Nijmegen, waar kinderen met leerproblemen de hulp aangereikt krijgen die bij hen past. Ik voorzie hulp op maat voor kinderen die moeite hebben om leeftijdsgenoten bij te benen. Ik doe onderzoek naar de leerproblemen waar uw kind tegenaan loopt en stel aan de hand daarvan een gericht behandelplan samen. Meer dan 15% van de kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs hebben leerproblemen. Zij ondervinden moeilijkheden bij het leren van één of meer basisvaardigheden of voldoen niet aan de basisvereisten. Professionals die deze kinderen behandelen, moeten bekend zijn met de manier waarop kinderen leren,… Kinderen met leerproblemen zijn namelijk wel leerbaar. Thuis Als ouder is een van de belangrijkste dingen die je kunt doen: steunen en helpen bij het opdoen van positieve leerervaringen. Het doel is om je te focussen op de sterke punten van je kind. BLH is er voor kinderen en jongeren die daardoor vastlopen. In het dagelijks leven. Op school, thuis of op de sportclub. Positieve begeleiding bij (leer)problemen. De specialisten van BLH begeleiden kinderen met verschillende leerproblemen, gedragsproblemen of stoornissen. Van ADHD tot faalangst....