Gratis elektronische bibliotheek

Agressie - none

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 1991-12-01
BESTANDSGROOTTE: 8,8
ISBN: 9789023225553
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: none

Veel plezier met het gratis lezen van Agressie none epub-boeken

Omschrijving:

Onze samenleving wordt dagelijks opgeschrikt door uitingen van agressief gedrag. Inmiddels is veel onderzoek gedaan naar mogelijke determinanten en uitingen van agressie en is veel ervaring opgedaan met de regulering van agressieve handelingen. Dit laatste is vooral van belang voor mensen die in hun dagelijkse beroepsbeoefening met agressie te maken krijgen en van wie een regulerende, signalerende en/of preventieve rol wordt verwacht. Maar ook voor (aanstaande) wetenschappers en de geïnteresseerde leken die zich verder willen verdiepen in de uiteenlopende aspecten van het verschijnsel agressie vormt dit boek een goede leidraad. De hier gepresenteerde uitgave geeft de recente ontwikkelingen weer op het gebied van agressie.

...ts kapot te maken, een ander schade te berokkenen, en/of duidelijk te maken wat hij wel of niet wil ... Lichaamstaal en agressie. ... . Agressie omschreven we als levensenergie die mensen van nature bezitten en die zij kunnen inzetten in tal van situaties. We ervaren agressie echter vooral als grensoverschrijdend, beangstigend en verwarrend gedrag. Het komt vaak onverwacht, dus we voelen ons erdoor overvallen; vaak begrijpen we het ook niet. Alle informatie over agressie, bijvoorbeeld hoe moet ik omgaan met agressie, hoe kan ik agressie ... Omgaan met agressie, voorkomen van agressie, informatie ... ... . Alle informatie over agressie, bijvoorbeeld hoe moet ik omgaan met agressie, hoe kan ik agressie voorkomen en het verbeteren van zelfbeheersing Agressie roept agressie op. Anderzijds kan door een juiste (gepaste) reactie de agressie van de ander gedeëscaleerd worden. Agressie is iets anders dan assertiviteit. Assertief reageren wil zeggen dat je voor jezelf opkomt, maar dat je ook rekening houdt met anderen. Van agressie en intimidatie is sprake wanneer een werknemer verbaal of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen. Dit kan veroorzaakt worden door mensen binnen de organisatie (collega's, leidinggevenden), maar ook door buitenstaanders (klanten, patiënten). Voor beide situaties geldt dat de werkgever maatregelen moet treffen om ze te voorkomen. Agressie wordt vaak in een adem genoemd met fysiek geweld. Dit kan samengaan, maar er zijn ook andere manieren om uiting te geven aan agressie. De meest voorkomende uitingsvormen van agressie zijn: intimidatie (al dan niet seksueel), discriminatie, schelden, cynisme, chantage, bedreigen, pesten, manipulatie en het toepassen van fysiek geweld. Beantwoord agressief gedrag niet met agressie. Dus als je kind slaat, sla dan niet terug. Kinderen slaan is in Nederland bij wet verboden. Stemverheffing of schreeuwen helpt ook niet. Vaak werkt het beter om kinderen even weg te sturen, bijvoorbeeld naar hun eigen kamer. Je kunt dan in ieder geval allebei even tot rust komen. Agressie Agressie is gedrag met als doel het schade toebrengen aan iemand anders, welke deze schade probeert te vermijden. Agressie op jonge leeftijd blijkt een goede voorspeller te zijn van agressie op latere leeftijd, vooral bij mannen. Dit kan zich uiten in antisociaal gedrag, gevaarlijke rijstijl of misbruiken van anderen. Het laatste agressie nieuws het eerst op NU.nl. 'Antisociaal gedrag komt niet voort uit één gen' donderdag 5 oktober 2017 om 14:41 - Gezondheid Agressie is controle willen hebben Waar boosheid de emotie is, is schreeuwen of iets kapot maken het gedrag wat je laat zien onder invloed van deze emotie.. Boos en woedend gedrag zijn (lichte) vormen van agressief gedrag. Dat is gedrag wat zich kenmerkt doordat je jezelf boven de ander stelt en de relatie met die ander in sterke mate wilt beïnvloeden en controleren, zelfs als het daarvoor ... Lichaamstaal en agressie. Word je bewust van agressi...