Gratis elektronische bibliotheek

EVANGELIE VAN THOMAS - P.G. van Oyen

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: augustus 2005
BESTANDSGROOTTE: 10,74
ISBN: 9789076392035
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: P.G. van Oyen

Veel plezier met het gratis lezen van EVANGELIE VAN THOMAS P.G. van Oyen epub-boeken

Omschrijving:

Een vertolking met commentaar. Het Thomas Evangelie is een verzameling van 114 uitspraken van Jesus Christus. Paul van Oyen heeft een jarenlange religieuze zoektocht achter zich. Hij heeft zich o.a. verdiept in de leer van Meister Eckhart en Ruusbroec.

...eliën van Mattheüs en Lukas, die heiden-christelijk zijn ... Evangelie - Wikipedia ... . Het Evangelie der Waarheid is een van de teksten die in 1945 bij het Egyptische plaatsje Nag Hammadi zijn teruggevonden. Het zat in een in een kruik samen met nog 53 andere evangeliën, geheime boeken, verlossingsteksten, brieven en tractaten. In het boek Mysteriën en uitdagingen van geboorte, leven en dood wordt meerdere malen verwezen naar logia uit het Evangelie van Thomas, een verzameling van opgeschreven woorden van Jezus die waarschijnlijk ouder zijn dan de evangeliën in de Bijbel. Hieronder volgt een overzicht van de tien logia die in h ... Evangelie van Thomas (Nag Hammadi) - Wikipedia ... . Hieronder volgt een overzicht van de tien logia die in het boek worden genoemd. 1. Het evangelie van Thomas, logion 22, p. 46 Dit evangelie heeft een complexe ontstaansgeschiedenis, schrijft hij, en er zijn exegeten die er rekening mee houden dat de oudste 'lagen' in het evangelie van Thomas van zeer oude datum zijn ... In Thomas 65 staat een versie van de gelijkenis van de pachters van de wijngaard die eveneens uit de nieuwtestamentische evangeliën bekend is (bijv. Marcus 12:1-9). Bovendien zijn in het evangelie van Thomas uitspraken op naam van Jezus te vinden die doen denken aan de synoptische evangeliën, maar daar zo niet te vinden zijn. Het evangelie van Thomas laat een spiritualiteit zien waarin heel de schepping voortgekomen is uit Christus, van zijn Geest doortrokken is en naar hem op weg is. Deze wijze van denken is niet exclusief voor het evangelie van Thomas - in de Oosterse orthodoxie vinden we die ook - maar het lijkt mij een vruchtbare weg. Evangelie komt van het Griekse woord euangelion (τό εὐαγγέλιον), dat 'beloning voor de bode van goed nieuws (geluksbode)', 'goede boodschap' en '(christelijke) heilboodschap' betekent. De term evangelie wordt vooral gebruikt in het christendom, het eerst in de Brieven van Paulus en later in de eerste regel van het oudste evangelie, dat van Marcus (jaar 66 - 73). Uitgever Ankh-Hermes, Deventer Verschenen 2001 ISBN 9020213830 Kenmerken 122 pagina's, 17 cm Aantekening Oorspr. titel Thomas en zijn evangelie. - Deventer : Ankh-Hermes, 1996 . Een van die geschriften is bijvoorbeeld het evangelie van Thomas. Deze rijke historische vondst omvatte onder meer onbekende evangeliën en brieven, die ouder en alleen al daarom oorspronkelijker zijn dan de bekende vroeg-christelijke geschriften waarop de kerk zich sinds de vierde eeuw steeds heeft gebaseerd; pennevruchten die een heel ander licht werpen op de oorspronkelijke betekenis van de ... Het Evangelie van Tomas / Thomas. In het Evangelie van Thomas staan 114 uitspraken die uit de mond van Jezus zelf komen. Omdat Jezus in dit Evangelie niet geheel overeenkomt met de Jezus uit de Bijbel, mogen we dan ook aannemen dat het daarom ook precies de rede is waarom de kerk dit belangrijke geschrift niet heeft erkent als een belangrijke Evangelie. In het „Evangelie van Thomas", het „Evangelie van Filippus" en het „Evangelie van de waarheid", die bij de „Nag-Hammadigeschriften" horen, worden mystiek-gnostische ideeën gepresenteerd alsof ze van Jezus afkomstig zijn. Het onlangs ontdekte „Evangelie van Judas" wordt ook tot de gnostische evangeliën gerekend. Het Evangelie van Thomas. Erik van Ruysbeek/Marcel Messing. Ankh Hermes bv - Deventer 1990. Het Evangelie van Thomas. Tj. Baarda e.a. Meinema, Zoetermeer 1999. Over de oorspronkelijke tijden. Lao Tzu (Te Tao Ching) Verzaak de geleerdheid en doe scherpzinnigheid weg en het zal het volk tot honderdvoudig voordeel wezen. Het evangelie van Thomas is geschreven in de tweede eeuw na Christus. Het was een Grieks geschrift, maar van de Griekse tekst zijn maar enkele fragmenten bewaard gebleven. Het evangelie in zijn geheel kennen we uit een latere Koptische vertaling. Het is een handschrift uit de vierde eeuw na Christus, dat in 1945 gevonden is in Egypte, bij Nag ... Het evangeli...