Gratis elektronische bibliotheek

Laatste woord (Openb. van Johannes) - Nieuwenhuis

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 7,18
ISBN: 9789024285990
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Nieuwenhuis

De beste pdf van Laatste woord (Openb. van Johannes) die u hier kunt vinden

Omschrijving:

Al vele eeuwen wordt de bibliotheek der bijbelse geschriften afgesloten met een boek, dat naar zijn eerste woord Apocalyps heet ofwel Openbaring, Een geheimvol cryptisch boek, een Opeenstapeling van beelden die even intrigerend als onalledaags zijn.Het drieluik wordt nu afgesloten met een commentaar op liet derde boek dat op naam Staat van Johannes: Apocalyps, Openbaring. Dit boek blijkt bij aandachtige beschouwing werkelijk ont-hulling te zijn, tentoonstelling in de letterlijke ziu van het woord. Het stelt zich en ons, lezers, voor, de mensengeschiedenis bloot te leggen, en openbaar te maken waar liet ook in onze huidige geschiedenis eigenlijk om gaat. Het is een boek dat vandaag nog net zo actueel is als tweeduizend jaar geleden.

...echt Johannes te kennen gegeven heeft;. 2 Dewelke het Woord Gods betuigd heeft, en de getuigenis van Jezus Christus, en al wat hij gezien heeft ... K. Schilder, De openbaring van Johannes en het sociale ... ... .. 3 Openb. 22:7. Buy Laatste woord (Openb. van Johannes) 01 by NIEUWENHUIS (ISBN: 9789024285990) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders. 1 Johannes, na een verhaal van Wien en door wien hij deze openbaring had ontvangen, 3 En hoe zalig die zijn die dezelve lezen en bewaren, 4 Wenst genade en vrede aan de zeven gemeenten in Azië, van God, van de zeven Geesten, en van Christus Jezus, Wiens Persoon, weldaden, en komst ten oordeel (in hetwelk dit boek zal eindigen) hij breder beschrijft. 9 Komt daarna tot de openbaring zelve, en ... KLIK HIER als u hoofdstuk 9 wilt uitprinten of downloaden. De OPENBARING aan Johannes De culmin ... H. Johannes, de ziener van Patmos - RKDocumenten.nl ... . 9 Komt daarna tot de openbaring zelve, en ... KLIK HIER als u hoofdstuk 9 wilt uitprinten of downloaden. De OPENBARING aan Johannes De culminatie van de demonische machten tot de antichristelijke heerschappij (het begin van de grote verdrukking) De 5de engel bazuint Wij hebben al gezegd (in hoofdstuk 8, bij de uitleg van vers 13), dat de laatste "drie" bazuinen "wee-bazuinen" zijn. Juist daardoor kan Johannes, de Ziener van Patmos, zijn boek besluiten met een laatste verzuchting die klopt van gespannen verwachting. Hij smeekt om de definitieve komst van de Heer: " Kom, Heer Jezus " ( Openb. 22, 20 ). KLIK HIER als u hoofdstuk 10 wilt uitprinten of downloaden. De OPENBARING aan Johannes Gods volmaakte openbaring van Zijn oordeel en genade wordt de wereld AANGEZEGD Nogmaals: de condities in de laatste dagen Ofschoon het 9de hoofdstuk in haar geheel reeds onder de loep is genomen, kunnen wij niet nalaten nog even te vervallen in… Het is geen open baring van Johannes, maar een Openbaring van de levende Christus áán Johannes:."Openbaring van Jezus Christus, die Hij van God ontving (Openb. 1:1)". Het is een Apocalyps , (een wegnemen van een bedekking of deksel betekent dit Griekse woord).Een apotheek is een gebouw waar medicijnen worden weggezet. 1 De Openbaring van Johannes Korte inleiding en uitleg Houtsnede van Albrecht Dürer Openbaringen 14:1-3: En ik zag en zie, het Lam stond op de berg Sion en met Hem honderdvierenveertigduizend, op wier voorhoofden zijn naam en de naam zijns Vaders geschreven stonden. En ik hoorde een stem uit de hemel als de stem van vele wateren en als de stem van zware donder. Laatste woord (Openb. van Johannes) Het is helaas niet mogelijk om boeken af te halen bij ons magazijn. Al onze boeken worden verzonden, ook binnen rotterdam. Voor 15. Gelezen Verzenden. € 9,90 26 mei. '20. Bezoek website 26 mei. '20. Boekenbalie Rotterdam Bezoek website. Wierook brandertje antiek . Openb. 6 2, 4, 5, 8. [p. 5] ... die belang stellen in de ontwikkeling van de leer der laatste dingen, gelijk deze gezien wordt door hen, die daarbij uitgaan o.m. van de gereformeerde uitlegging der Openbaring van Johannes. De reden voor afzonderlijke uitgave ligt dan ook in de overtuiging van den schrijver, ... "Dit zegt hij die de zeven geesten van God en de zeven sterren heeft: Ik weet wat u doet; overal wordt beweerd dat u het leven hebt, terwijl u dood bent. 2 Word wakker, versterk uw laatste kracht...