Gratis elektronische bibliotheek

ZEVEN MAAL ZEVEN. Over sabbatjaar en jubeljaar als Gods bevrijdende economie - Bram Grandia

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 9,86
ISBN: 9789025946159
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Bram Grandia

Alle Bram Grandia boeken die u van ons leest en downloadt

Omschrijving:

In dit boek gaat Bram Grandia de bijbelse teksten over sabbat- en jubeljaar langs. Hij stelt dat Jezus van Nazareth aan het begin van zijn optreden het jubeljaar in ere herstelt. Het gaat Jezus om het herstel van de gemeenschap. Daarom moeten de armoede opgeheven en schulden kwijtgescholden worden. Mensen moeten weer vrije mensen worden. Dit optreden van Jezus is mede bepalend geworden voor de sociale leer van de kerkvaders. Hij laat zien hoe men in de Reformatie geworsteld heeft met de vragen rond een rechtvaardige samenleving. Hij geeft een overzicht van het spreken van de wereldraad van kerken over economische vragen. Hij laat zien wat de betekenis van het heilig jaar (jubeljaar) in de rooms-katholieke kerk is. Hij pleit voor een concreet spreken van de kerken tussen 1998 en 2000 over het schuldenvraagstuk. Zal het jubeljaar joden, katholieken, oosters-orthodoxen en protestanten verenigen in een gemeenschappelijk appèl aan de wereld in het jaar 2000?Met een voorwoord van bisschop Muskens.

...r als Gods bevrijdende economie : een bijdrage op weg naar een jubeljaar 2000 - Bram Grandia aanleiding van zijn boek zeven maal zeven over sabbatjaar en jubeljaar als Gods bevrijdende economie De campagne JUBILEE 2000 over schuldkwijtschelding aan de armste landen De giganten & de gemarginaliseerden; over de invloed van IMF, Wereldbank en multinationals op de landloze boeren in Brazilië en de kastelozen in India en hun verzet hiertegen ... Grondvestnummer 1e en 2e kwartaal 2000. Wereld delen ... . En dat is het boek van Bram Grandia een boek met 390 bladzijden met als titel 'Zeven maal zeven' met als ondertitel 'Over sabbatjaar en jubeljaar als Gods bevrijdende economie'. Dit is wat een recensent schrijft: In dit boek gaat Bram Grandia de bijbelse teksten over sabbat- en jubeljaar langs. Hij stelt dat Jezus van Nazareth aan het begin van zijn optreden het jubeljaar in ere herstelt. De omsluitende teksten over de mammon (vs. 24) ... Zeven maal zeven: Over sabbatjaar en jubeljaar als Gods ... ... . En dat is het boek van Bram Grandia een boek met 390 bladzijden met als titel 'Zeven maal zeven' met als ondertitel 'Over sabbatjaar en jubeljaar als Gods bevrijdende economie'. Dit is wat een recensent schrijft: In dit boek gaat Bram Grandia de bijbelse teksten over sabbat- en jubeljaar langs. Hij stelt dat Jezus van Nazareth aan het begin van zijn optreden het jubeljaar in ere herstelt. De omsluitende teksten over de mammon (vs. 24) en over de gerechtigheid (vs. 33) hebben de potentie om alle groepen hoorders in te sluiten. Van alle uitleg van zowel christelijke als joodse exegeten heeft er geen mij echt kunnen overtuigen. Er blijft bij elke benadering veel onzekerheid over de oorspronkelijke bedoeling. Jubeljaar 2000 Ingezonden. Aan het einde van het vorige jaar en aan het begin van dit jaar is er veel over het jubeljaar (d.w.z. het jaar na het 7x7=49e jaar) geschreven. Kennelijk had men verwachtingen van het jaar 2000 als jubeljaar; het jaar waarin men datgene wat men ''te veel'' heeft, moet weg- of teruggeven. Borrelhapjes en tussendoortjes : Veltman Uitgevers B.V. 9789059201743 - staat: goed: € 5,00: Nawijn & Polak: A. C. Grandia: Zeven Maal Zeven : Have, Ten: 9789025946159 over sabbatjaar en jubeljaar als Gods bevrijdende economie : een bijdrage op weg naar ... € 6,00: Nawijn & Polak Bram Grandia 'Zeven maal zeven. Over sabbatjaar en jubeljaar als Gods bevrijdende economie', Baarn 1998. Sharon H. Ringe 'Jesus, Liberation and the Biblical Jubilee. Images for Ethics and Christology', Philadelphia 1985. Hans Ucko (Editor) 'The Jubilee Challenge. Utopia or Possibility? Jewish and Christian Insights', Geneva 1997. Boek: Zeven maal zeven. Diaconale bibliotheek. Over sabbatjaar en jubeljaar als Gods bevrijdende econonie. Boek: Zoektocht. Diaconale bibliotheek. Boek: Machtigen heeft Hij van de troon gestoten. ... Boesak, voorganger en voorzitter van de N.G. Sendingkerk en vice-president van de ... Termenlijst met 18953 begrippen over economie, geld, geldzaken, financiële markten, beurs en beleggen Betekenis proportioneel - betekenis-definitie Woorden die (ongeveer) hetzelfde betekenen als 'proportioneel', met toelichting en mogelijkheden om verder te zoeken Proportioneel in het woordenboek - betekenis, definitie, wiki, verklaring - vertalingen. Naam en vertaling. De naam Jubeljaar komt van het Latijns annus jubilei of jubileus (Vulgata). Het Hebreeuwse woord is Jobel, dat ramshoorn of jubeljaar betekent.Het betekent eigenlijk een hoorn als muziekinstrument, waarvan men zich bediende, om het volk te verkondigen, dat het jubeljaar aanving.. Furst herleidde het woord tot 'yabal, 'sterke', vandaar 'bok, ram,' en vervolgens 'ramshoorn ... Sabbatjaar, jubeljaar, heilig jaar. De actualiteit van een oudtestamentische traditie. Door Hans Ausloos in VBS-Informatie December 1999. Hoe minder dagen ons nog scheiden van het magische jaar 2000, des te hoger schijnt de millenniumkoorts te stijgen. Als we deze verzen lezen, vallen er een aantal woorden op, die we verder willen toelichten. Het gaat om: tiende dag van de zevende maand, ramshoorn en vijftigste jaar. Vijftigste jaar. Elk vijftigste jaar is het een jubeljaar. Dit jubeljaar is extra naast het feit dat elke zeven jaar een sabbatsjaar is. Bij afnemend geloof en toenemende bevolking, vooral toen zich een groot deel van het volk op handel en nijverheid ...