Gratis elektronische bibliotheek

Jezus leren kennen door het Oude Testament - C. Wright

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: oktober 1999
BESTANDSGROOTTE: 8,35
ISBN: 9789063181437
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: C. Wright

De beste pdf van Jezus leren kennen door het Oude Testament die u hier kunt vinden

Omschrijving:

Voor veel christenen is het Oude Testament een gesloten boek. Toch liggen de wortels van het christelijke geloof door de figuur van Jezus - en zijn achtergrond, cultuur en prediking - in het jodendom. Dit boek confronteert de lezer met die wortels, en stimuleert om tot een beter begrip te komen van het Oude én Nieuwe Testament.

..., 1995; Old Testament Ethics for the People of God, 2004; The Mission of God: Unlocking the Bible's Grand Narrative, 2006 Het Oude Testament laat heel duidelijk zien wat er gebeurt als mensen niet naar God willen luisteren: ongehoorzaamheid wordt gestraft ... Bijbelboeken Leren - Vinden.nl ... . Laten we nu eens naar het Nieuwe Testament kijken. ... kan Jezus leren kennen en door het lezen van de bijbel begrijpen wat zijn offer voor het . Jesaja 50:6 beschrijft nauwkeurig hoe Jezus zou worden geslagen. Zacharia 12:10 voorspelt het "doorboren" van de Messias, wat plaatsvond na de dood van Jezus aan het kruis. We kunnen nog veel meer voorbeelden aandragen, maar deze zijn voor dit doeleinde ... Waar is Jezus in het Oude Testament? - Geloofstoerusting ... . Jesaja 50:6 beschrijft nauwkeurig hoe Jezus zou worden geslagen. Zacharia 12:10 voorspelt het "doorboren" van de Messias, wat plaatsvond na de dood van Jezus aan het kruis. We kunnen nog veel meer voorbeelden aandragen, maar deze zijn voor dit doeleinde voldoende. Het Oude Testament voorspelt ongetwijfeld de komst van Jezus als de Messias ... Het geheim van deze vraag is, dat 'Jezus' er ook al was in de tijd van het Oude Testament, voor zijn komst op aarde. Of beter gezegd: het evangelie van verlossing door genade was er al. Je kunt dat heel goed zichtbaar maken aan de hand van vraag en antwoord 19 van de Heidelbergse Catechismus, die ik m.i. op een 'reformatorische' website prima kan noemen als bron. Voor veel christenen is het Oude Testament een gesloten boek. Toch liggen de wortels van het christelijke geloof door de figuur van Jezus - en zijn achtergrond, cultuur en prediking - in het jodendom. Dit boek confronteert de lezer met die wortels, en stimuleert om tot een beter begrip te komen van het Oude én Nieuwe Testament. Het eerste deel van de Bijbel, het Oude Testament, is door verschillende mensen geschreven over een periode van meer dan 1500 jaar. Er staan meer dan 300 profetieën in over Jezus. Alle details zijn uitgekomen: over zijn geboorte, zijn leven zonder zonde, zijn vele wonderen, zijn dood en opstanding. Uit het Oude Testament. Uit het Nieuwe Testament. NBV Revisie. Achtergrond. Over het revisiewerk. ... Dan zullen jullie God en onze Heer Jezus steeds beter leren kennen. Leef zoals God het wil ... Door deze website verder te gebruiken ga je akkoord met plaatsing en gebruik van cookies door het NBG en derden conform onze privacyverklaring. Of het is een combinatie van deze drie: landen uit het oude Romeinse Rijk, Israël en de Arabische wereld. Het is in ieder geval een rijk dat tot het wereldstatenbeeld behoort en daarom verbonden is aan het gouden hoofd Babel, en dat door meerdere leiders bestuurd zal worden: "koningen" (vs. 43 en 44a; vgl. Openb. 17:12). Namen van God in het Oude Testament (1) R.A. Hakvoort. Er is voor een christen niets belangrijker dan een juiste kennis van wie God is. Immers, hoe meer wij onder de indruk komen van zijn majesteit en zijn grootheid, des te kleiner en nederiger worden wij; hoe meer wij zijn gerechtigheid leren zien, des te nauwgezetter zal onze levenswandel zijn, des te meer in overeenstemming met zijn natuur ... De Heilige Geest wordt binnen het christendom beschouwd als de Geest van God.Samen met God de Vader en de Zoon van God vormt de Heilige Geest de Heilige Drie-eenheid.Volgens de algemene opvatting werd deze leer officieel vastgesteld op het Concilie van Nicea in 325, maar de ideeën hieromtrent leefden al langer binnen de christelijke gemeenschap.De Heilige Geest wordt doorgaans gesymboliseerd ... Want bijna allen werden onderwezen dat de Tien Geboden een voortbrengsel waren van een of ander hardvochtige "God van het Oude Testament" en dat Jezus hoe dan ook "beter wist" dan Zijn Vader. In plaats daarvan zeggen zij in vele gevallen, dat de Apostel Paulus op de een of andere manier "het beter wist" dan of Jezus of de Vader - en dat hij Gods wet, de Tien Geboden afschafte. Wij willen je helpen om Jezus persoonlijk te leren kennen, omdat je leven voorgoed kan veranderen wanneer je Jezus zelf ervaart. Daarom geven wij verschillende cursussen om je hierbij te helpen. Daarnaast vind je hier diverse artikelen met getuigenissen en inspirerende overdenken om je verder te helpen....