Gratis elektronische bibliotheek

Maat en baat van de vrouwenopvang - J.A.M. Wolf

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 2006-10-31
BESTANDSGROOTTE: 3,92
ISBN: 9789066658097
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: J.A.M. Wolf

Veel plezier met het gratis lezen van Maat en baat van de vrouwenopvang J.A.M. Wolf epub-boeken

Omschrijving:

Mishandelde vrouwen en hun kinderen kunnen al jaar en dag terecht bij de vrouwen-opvang. Desalniettemin is er - op jaarverslagen en lokale publicaties na - amper iets bekend over de hier opgevangen vrouwen en de geboden hulp. Deze rapportage geeft voor het eerst in Nederland een systematisch beeld van het profiel van de bereikte groep vrouwen bij de vrouwenopvang, de hier geboden hulp en de organisatie van de hulp. Het geeft basale antwoorden op wat de opvang en wat derden over de vrouwen-opvang willen weten.De uitkomsten van het onderhavige onderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS, laten zien dat er bijzonder kwetsbare vrouwen naar de opvang komen. Kenmerkend is de grote maatschappelijke achterstand in combinatie met ern-stige psychische problemen. Tegelijkertijd laat de afstemming tussen vraag en aanbod te wensen over.De beschouwing integreert de onderzoeksuitkomsten, brengt die in verband met ander onderzoek op dit gebied en geeft actiepunten.Zowel werkers als managers, bij opvanginstellingen maar nadrukkelijk ook daarbuiten, kunnen bij de reflectie op hun aanbod voor mishandelde vrouwen profiteren van de observaties en bevindingen. Verder kunnen gemeenten bij de beleidsontwikkeling en -evaluatie van de aanpak van huiselijk geweld de informatie uit deze rapportage benutten.Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoekers van het Trimbos-instituut Utrecht en het Universitair Medisch Centrum St. Radboud Nijmegen. Ook deden medewerkers van Transact aan enkele onderzoeksactiviteiten mee. De projectleiding was in handen van prof.dr. J. Wolf, bijzonder hoogleraar Grondslagen van de Opvang aan het UMC St Radboud en senior-onderzoeker bij het Trimbos-instituut Utrecht.

...t onderzoek 'Maat en baat van de vrouwenopvang' (record 97952) wordt beschreven hoe het vrouwen vergaat na hun verblijf in de vrouwenopvang ... Vervolg op de vrouwenopvang - bibliotheek.nl ... . Gaan ze terug naar hun partner? Worden ze opnieuw bedreigd en mishandeld? Hoe pakken ze hun leven weer op en welke steun krijgen ze hierbij? Hoe hebben de vrouwen achteraf de opvang en begeleiding ervaren en wat willen ze hierin ... onderzoek 'Maat en baat van de vrouwenopvang' (2006) komt naar voren dat vraag en aanbod in de vrouwenopvang nog niet goed op elkaar aansluiten. Daarom heeft de Federatie Opvang in samenspraak met de vrouwenopvanginstellingen, de centrumgemeenten vrouwenopvang, de VNG en cliënten ... Download PDF Maat en baat van de vrouwenopvang | BANK72 PDF ... . Daarom heeft de Federatie Opvang in samenspraak met de vrouwenopvanginstellingen, de centrumgemeenten vrouwenopvang, de VNG en cliënten een omvangrijk en ambitieus verbeterplan opgesteld. Datum: 22 januari 2010 Oproep voor indienen Offerte Vrouwenopvang Verbeterplan Ontwikkelaar Project 4.3 Methodiekontwikkeling hulpverlening aan de kinderen in de vrouwenopvang Inleiding De Federatie Opvang Deze studie bouwt daarmee voort op het 'vraag en aanbod'-onderzoek dat onder de titel: Maat en baat van de vrouwenopvang (Wolf e.a., 2006), Is verschenen. De beschouwing integreert de onderzoeksuitkomsten, brengt die in verband met ander, in het buitenland uitgevoerd follow-up-onderzoek op dit gebied en geeft actiepunten. Het onderzoeksrapport 'Maat en baat van de vrouwenopvang' concludeerde in 2006 dat de situatie van kinderen in de vrouwenopvang: 'Mild uitgedrukt, weinig benijdenswaardig"'is. Ze krijgen onvoldoende begeleiding en hulpverlening. Een basis begeleidingsmethodiek voor kinderen in de maatschappelijke opvang ontbreekt. Veerkracht Maandagmiddag 15 januari ontvangt staatssecretaris Ross-van Dorp van VWS in Den Haag het rapport 'Maat en baat van de vrouwenopvang' uit handen van de hoofdauteur, prof.dr. Judith Wolf. Professor Wolf is als bijzonder hoogleraar Grondslagen van de opvang en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg verbonden aan het UMC St Radboud en werkzaam bij het Trimbos-instituut. In 2005 heeft het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van de Federatie Opvang een eerste risicotaxatie-instrument gemaakt voor de vrouwenopvang. De korte vragenlijst stelt medewerkers van de vrouwenopvang in staat om op objectieve en systematische wijze de veiligheidssituatie van cliënten die zich bij de opvang melden in te schatten. Buy MAAT EN BAAT VAN DE VROUWENOPVANG 01 by WOLF (ISBN: 9789066658097) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders. hebben met bouw en huisvesting. - De missie van de Vrouwenopvang Het ondersteunen van vrouwen, kinderen en hun omgeving bij het voorkomen en /of stoppen van huiselijk geweld. De instellingen voor vrouwenopvang bieden overal in Nederland onderdak, bescherming, begeleiding en ondersteuning aan kwetsbare vrouwen met complexe problemen en hun kinderen. "Maat en baat van de vrouwenopvang" van Prof. J. Wolf, I. Jonkers e.a. van het Trimbos instituut. - 3 - Scenario 2: Vrouwenopvang: "24 uur vrouwenopvang met woonbegeleiding" Dit is een samenvoeging van voorstel 1A en 1B Krachtwerk is een krachtgericht begeleidingstraject voor mensen in multiprobleemsituaties die in sociaal isolement dreigen te raken. Krachtwerk wordt vooral ingezet in de maatschappelijke opvang, in de vrouwenopvang en bij de begeleiding en opvang van zwerfjongeren. Het doel is herstel in de richting van een door henzelf gewenste kwaliteit van leven waarbij zij, net als iedere burger, in de ... Wolf, J., I. Jonker, S. Nicholas, V. Meertens en S. te Pas (2006), Maat en baat van de vrouwenopvang. Onderzoek naar vraag en aanbod. Amsterdam: SWP. Wolf J, Jonker I. Maat en baat van de vrouwenopvang. Amsterdam: SWP; 2006. 4. go back to reference Veen HJC van der, Bogaerts S. Huiselijk geweld in Nederland - Overkoepelend syntheserapport van het vangst-hervangst, slachtoffer- en daderonderzoek 2007-2010. Den ... De uitkomsten van «Maat en baat van de vrouwenopvang» laten zien dat hier een stevige opgave ligt voor de toekomst. Ik ga daarom in gesprek met de sector, de centrumgemeenten en andere betrokkenen om te komen tot een plan van aanpak om de kwaliteit van de vrouwenopvang te verbeteren. We raden u aan het boek van Van Dale Pocket woordenboek Spaans-Nederlands PDF te downloaden op onze website pianofortefestival.nl Er zijn ook andere boeken van de auteur Van Dale Pocket woordenboek Spaans-Nederlands. Van Dale Pocketwoordenboek Spaans-Nederlands 3e druk is een boek van Johanna Vuyk-Bosdriesz uitgegeven bij Van Dale....